In de Hofvliethaven mag op dit moment sowieso niet gezwommen worden vanwege een politieke rel. (Foto: Lieuwe van Slooten).

Waterkwaliteit in Voorschoten op veel plekken onder de maat

De gemeente Voorschoten heeft de afgelopen jaren onderzoek laten doen naar de kwaliteit van het water. En wat blijkt: op bijna alle meetlocaties zit te weinig zuurstof in het water. Ook werd de ‘poepbacterie’ E-coli te vaak aangetroffen. Dat wijst erop dat er teveel rioolwater in het oppervlaktewater terechtkomt.

Op 45 punten in Voorschoten wordt het afval- en regenwater afgevoerd naar het oppervlaktewater (riooloverstorten). Dat gebeurt bij hevige regen, maar ook op andere momenten dat het riool de hoeveelheid water niet aan kan. Op deze manier voorkomt de gemeente dat de putten overstromen en het rioolwater op straat terecht komt. “Maar het zorgt helaas wel voor vervuiling van sloten en kanalen”, voegt de gemeente toe.

Zwemmen
De gemeente wil de kwaliteit van het water graag verbeteren, onder meer om stank en vissterfte te voorkomen. “En op plekken waar de regels het toelaten, kan er veilig gezwommen worden.” De gemeente gaat daarom met onder meer het Hoogheemraadschap, het drinkwaterbedrijf, boeren en inwoners aan de slag. Er zijn onder meer investeringen in een beter rioolsysteem nodig.

Door de slechte waterkwaliteit raadt de gemeente zwemmen in open water voorlopig af. “Het is jammer dat er in Voorschoten niet gezwommen kan worden in buitenwater”, zegt wethouder Erika Spil. “We zijn bezig met een plan dat niet alleen een oplossing biedt voor de problemen van nu, maar ook inspeelt op de uitdagingen van de toekomst.”

Op zwemwater.nl is te lezen dat er op de officiële zwemlocaties aan de Vlietlanden wel veilig gezwommen kan worden.

Duurzaamheid Voorschoten


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×