Huurteam voor Leiden
(Foto: Urbannerdam ODE).

Huurteam helpt Leidse huurders bij strijd tegen huisjesmelkers

Het Huurteam gaat Leidse huurders helpen die huurproblemen hebben met huisjesmelkers en andere verhuurders. Onjuist afgerekende servicekosten, een te hoge huurprijs, achterstallig onderhoud, met dat soort kwesties kunnen huurders voortaan bij het Huurteam terecht.

Volgens de gemeenteraad weten huurders vaak niet welke rechten zij hebben. Procedures om die rechten te beschermen zijn niet voor iedereen eenvoudig te doorlopen. Ook zijn er soms lange wachtlijsten bij huurcommissies. Het Huurteam Leiden ondersteunt en adviseert Leidse huurders totdat de misstanden zijn opgelost. Hun diensten zijn gratis. “Goede hulp draagt bij aan een zo eerlijk mogelijke verdeling van schaarse woonruimte”, vindt wethouder wonen Fleur Spijker. “Fijn dat die expertise nu op één plek gebundeld en toegankelijk is voor wie dat nodig heeft.”

Het Huurteam is een onafhankelijke organisatie die de komende twee jaar door de gemeente financieel wordt ondersteund. Bijna de voltallige gemeenteraad stemde afgelopen november in met een voorstel om voor 2021 en 2022 jaarlijks 135.000 euro ter beschikking te stellen voor  de oprichting van een Huurteam. Na de eerste twee jaar vindt er een evaluatie plaats en kan worden besloten om de financiering structureel te maken.

Woekerhuren
Van de 60.500 woningen in onze stad wordt 57 procent gehuurd, in de meeste gevallen zonder problemen. Maar er zijn ook praktijk bekend van woekerhuren en huisjesmelkers die hun panden niet onderhouden. Met de gratis hulp van het Leidse Huurteam kan hier serieus de strijd mee aangegaan worden hoopt de gemeente. Als huurders twijfelen of de huurprijs of het contract klopt kan het Huurteam dat komen controleren. Het Huurteam werkt daarbij samen met de Leidse Rechtswinkel.

Het Huurteam Leiden is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 16.00 uur via nummer 085 – 2734933, en per e-mail via info@huurteamleiden.nl. Meer informatie en veelgestelde vragen zijn te vinden op www.huurteamleiden.nl.

Advertentie

Leiden Maatschappij


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×