Eenrichtingsverkeer verdwijnt en er komen verkeerslichten. (Foto: Google Maps).

Simon Smitweg op de schop om Ericalaan te ontlasten

De Simon Smitweg gaat tussen de Persant Snoepweg en de Willem Alexanderlaan vanaf het vierde kwartaal van dit jaar op de schop. De herinrichting van de Leiderdorpse weg moet zorgen voor een betere verkeersafwikkeling bij de woningen en supermarkt op het Amaliaplein. De Simon Smitweg wordt volledig een tweerichtingsverkeerweg en behoudt de maximumsnelheid van 50 km/u. De Ericalaan blijft tweerichtingsverkeer met een maximumsnelheid van 30 km/u. Ook twee andere kruispunten worden aangepast.

Door het openstellen van de Simon Smitweg in twee richtingen, neemt het verkeer zoals gepland toe. Om dit verkeer goed en veilig af te kunnen afwikkelen, moet het aantal opstelstroken bij de verkeerslichten op de kruising met de Persant Snoepweg worden uitgebreid van twee naar drie. Ook wordt ook het kruispunt Simon Smitweg – Willem-Alexanderlaan aangepast en komen er verkeerslichten.

De aansluitingen van de Hoogmadeseweg, gemeentewerf en milieustraat, Holtlant en Hofje van Holtlant op de Simon Smitweg veranderen niet. Bij de uitritten van de woonwijken richting de Simon Smitweg worden kruizen aangebracht. Wel wordt de inrit tot het terrein van Cardea nabij het kruispunt met de Willem Alexanderlaan afgesloten.

Het fietspad en trottoir aan de kant van Leythenrode wordt tussen de Persant Snoepweg en de Hoogmadeseweg weggehaald. Hierdoor is er genoeg ruimte voor een extra opstelstrook bij de verkeerslichten. Daarom worden ook de voetgangers- en fietsoversteek over de Simon Smitweg en de Persant Snoepweg (westelijke zijde) bij de kruising met
de Persant Snoepweg weggehaald. Dit is mogelijk omdat de andere voetgangers- en fietsoversteken in twee richtingen te berijden zijn. Het trottoir aan de zijde van de wijken Holtlant en Hofje van Holtlant blijft over de hele lengte van de Simon Smitweg aanwezig.

Tekst loopt verder onder de afbeelding


Ontwerp herinrichting. (Illustratie: gemeente Leiderdorp).

Breder fietspad
De Simon Smitweg blijft een gebiedsontsluitingsweg met een toegestane maximumsnelheid van 50 km/u en maakt onderdeel uit van de hulpdienstenroute naar het Alrijne ziekenhuis en de brandweerkazerne. Bij een gebiedsontsluitingsweg past een fietspad dat gescheiden is van het gemotoriseerde verkeer. Uit gesprekken met omwonenden
en belanghebbenden bleek dat er op de eenrichtingsfietspaden regelmatig tegen het verkeer in wordt gefietst. Daarom is gekozen voor een tweerichtingsfietspad met een breedte van 3,5 meter aan de kant van de wijk Holtlant en Hofje van Holtlant. Het fietspad aan de kant van Leythenrode en het gemeentehuis komt te vervallen.

Geluid en groen
Om de toename van het geluid zoveel mogelijk te minimaliseren wordt de weg voorzien van geluid reducerend asfalt. Ook wordt waar mogelijk een geluidsscherm geplaatst aan de zijde van Holtlant en Hofje van Holtlant zodat er in de tuinen en de begane grond van de woningen en Cardea zo min mogelijk geluidsoverlast ontstaat.

Door het verplaatsen en het bij de kruispunten verbreden van de weg moet ook een deel van het bestaande groen worden aangepast. Daarbij worden ook bomen gekapt. Het merendeel van de gekapte bomen worden binnen het project herplant. In de nieuwe groenstrook tussen het fietspad en de hoofdrijbaan komen nieuwe bomen.

De uitvoering van de herinrichting staat gepland voor het 4e kwartaal van 2021 tot en met het 1e kwartaal van 2022.

Leiderdorp Maatschappij


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×