Wethouder Damen in januari 2020 toen ze symbolisch de sleutel van het stadhuis overhandigde aan aannemer Du Prie. (Foto: Emile van Aelst).

Stadhuisverbouwing: voltallige oppositie steunt motie van afkeuring tegen wethouder Damen

Na een nieuwe tegenvaller bij de stadhuisverbouwing kreeg PvdA-wethouder Marleen Damen dinsdagavond een motie van afkeuring aan haar broek.

CDA-fractievoorzitter Joost Bleijie kondigde zo’n motie al aan bij het begin van de bespreking waarbij het college vroeg om ruim vier ton extra voor het afronden van de verbouwing. “Ik heb een motie van afkeuring in de binnenzak. Die blijft daar alleen als de wethouder ruiterlijk toegeeft dat onder haar regie fouten zijn gemaakt bij het herhuisvestingsproject van de Leidse gemeente-ambtenaren.” Dat deed de wethouder niet. In tegendeel.

Chris de Waard sprak in Nieuws071met wethouder Marleen Damen die tijdens haar laatste raadsvergadering een motie van afkeuring van de voltallige oppositie kreeg wegens de problemen rond de stadhuisverbouwing.

Volgens Damen zijn er geen fouten gemaakt en kunnen tegenvallers zich nu eenmaal voordoen. Dat dat meerdere keren is gebeurd, noemde ze vervelend, maar dat ze een paar keer om extra geld moest vragen, had niet alleen te maken met zaken die verkeerd zijn ingeschat. “Dat we ook de tweede verdieping, inclusief de monumentale raadzaal in een later stadium aan het project hebben toegevoegd, is geen tegenvaller, maar een bewuste keuze die u zelf heeft gemaakt”, hield ze de raadsleden onder meer voor.

Binnen budget
Ook bleef ze bij haar standpunt dat ze ondanks de hogere kosten, steeds binnen de financiële kaders is gebleven die de raad in 2016 stelde. Die komen er kortweg op neer dat de huisvesting van de ambtenaren niet meer mag gaan kosten dan de 6,9 miljoen euro per jaar die de gemeente er op dat moment aan uitgaf. Later werd dat bedrag nog verlaagd naar 6,2 miljoen euro en daaraan wordt nog steeds voldaan.

De coalitiepartijen D66, GroenLinks en PvdA snappen helemaal niet waarom de oppositiepartijen de wethouder zo onder vuur nemen. “Wat had ze dan anders moeten doen”, zo vroeg D66-fractievoorzitter Vahit Köroğlu zich hardop af. Hij vond de aangekondigde motie sowieso een heel zwaar middel. “En dat voor een wethouder die ons heel transparant steeds goed heeft geïnformeerd.”

Ook GroenLinks zag geen enkel probleem in het handelen van de wethouder. “Op geen enkel moment was aan de orde dat de wethouder de raad niet goed heeft meegenomen. We zijn de wethouder zelfs erg dankbaar”, vertolkte woordvoerder Marcel Terlouw het standpunt van de fractie. “Wij blijven vasthouden aan realisatie mooi duurzaam gebouw en dat krijgen we ook. Ik zie geen enkele reden voor een onvoldoende.”

Namens de derde coalitiepartij betreurde PvdA-raadslid Tiny Klever de manier waarop de discussie werd gevoerd. “Er is geen enkele reden om het werk van wethouder Damen af te keuren, want we houden gewoon vast aan het kader waarmee we haar op pad hebben gestuurd.”

Eigenwijzigheid
Damen zelf hield ook voet bij stuk “Het is jammer dat we niet nader tot elkaar zijn gekomen, maar dat kan nu eenmaal de uitkomst zijn van een debat. Het financiële kader waar ik aan vasthoud is geen gelegenheidsargument. Het is de opdracht die u mij geeft en die is nooit tussentijds gewijzigd. U verwijt mij eigenwijzigheid, maar die komt dan wel van twee kanten.”

Afkeuring
De hele gang van zaken was tegen het zere been van het CDA en de overige oppositiepartijen. CDA-fractievoorzitter Bleijie stelde met stijgende verbazing te hebben zitten luisteren. “Het lijkt wel of we allebei andere stukken hebben gelezen. Dit lijkt op het ontkennen van feiten. De wethouder heeft geen enkele zelfkritiek. Een gemiste kans!”

Vervolgens werd door hem de motie van afkeuring ingediend. Mede namens de VVD, de SP, de Partij Sleutelstad, de Partij voor de Dieren, de ChristenUnie en Leiden Participeert. Daardoor stemden uiteindelijk 16 raadsleden voor de motie en 21 daartegen, waardoor hij werd verworpen. In dezelfde stemverhouding kreeg ook een tweede CDA-voorstel onvoldoende steun. De hele oppositie vond het namelijk een slecht idee dat burgemeester Lenferink het stadhuis-dossier van Damen overneemt als die per 1 januari de Leidse politiek verruilt voor een baan bij de gemeente Den Bosch. “Dit is een politiek beladen dossier en dat moet u aan een vakwethouder overlaten”, vond Bleijie. “We moeten de burgemeester niet kwetsbaar maken  met dit soort projecten.”

Taakverdeling
Lenferink zelf ziet er geen been in. “De onderlinge taakverdeling is een zaak van het college en ik heb wel vaker lastige onderwerpen gedaan. Het Trekvaartplein bijvoorbeeld dat zich al 25 jaar voortsleepte. Ook een burgemeester doet dingen die politiek heikel zijn. Daar moet je ook niet voor weglopen. Het is jammer dat u dat liever anders ziet, maar u moet mij vooral niet ontzien. Pak mij gerust stevig aan als dat nodig is.” Volgens Lenferink is hij gewoon het meest aangewezen lid van het college om deze klus op zich te nemen. “We hebben daarbij gekeken naar wat iedereen de komende maanden nog te doen heeft en bovendien heeft het stadhuis een symbolische functie voor de gemeente. Ik heb me er daarom ook al wel tegenaan bemoeid.” Lenferink is ook niet bang dat er nog grote zaken misgaan bij de afronding van de verbouwing. “Ik zie helemaal niet op tegen komende periode en ben niet bang voor het debat.” Hij voegde er aan toe dat hij vindt dat wethouder Damen het project tot nu toe heel goed gemanaged heeft.

Bleijie nam geen genoegen met de uitleg van Lenferink en wees er nog eens fijntjes op dat een grootst mogelijke minderheid van de raad niet wil dat hij dit gaat doen. “U kunt dat niet naast zich neerleggen!” Maar dat is precies van Lenferink wel doet. “Ik heb u goed gehoord, maar de argumenten die daaraan ten grondslag liggen, vinden wij als college niet doorslaggevend. En dus blijven we bij ons standpunt.”

Als sluitstuk van het debat stemde een raadsmeerderheid van de coalitiepartijen plus de SP in met het voorstel om 415.000 euro extra in de pot onvoorzien te stoppen. Het was toen inmiddels tegen 2.00 uur ’s nachts.

Leiden Politiek Verbouwing Stadhuis Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×