In het Politiek Forum werd het rapport van de rekenkamer besproken (Foto: Maurice Hettfleisch)

Betere controle op jeugdzorg in Leiderdorp

Wethouder Daan Binnendijk (CDA) komt met een voorstel om de gemeenteraad beter zicht te geven op de jeugdzorg. Dat vertelde hij afgelopen maandagavond aan de gemeenteraad van Leiderdorp. Zo krijgt de raad beter inzicht in de kosten en resultaten van de jeugdzorg en kan de raad haar controlerende rol versterken.

Maandagavond stond een rapport van de rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp over de jeugdzorg op de agenda van het Politiek Forum. De rekenkamercommissie gaf aan dat er niet optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare informatie en cijfers. Hierdoor lukt het de gemeenteraad niet om haar controlerende rol volledig te vervullen en waar nodig bij te sturen. De rekenkamercommissie kwam in het rapport met aanbevelingen om de monitoring te verbeteren.

De gemeenteraad vroeg wethouder Binnendijk om de aanbevelingen uit te werken. Binnendijk gaf aan zich in de aanbevelingen te kunnen vinden en deze uit te werken in een raadsvoorstel. Bovendien nodigde Binnendijk de raadsleden uit voor een kennismaking met het jeugdteam: zo kan de nieuwe gemeenteraad inzicht krijgen in het werk van de jeugdzorg.

Leiderdorp Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×