(Foto: Maurice Hettfleisch)

Spanjaardsbrug definitief dicht voor autoverkeer

Fietspoort Spanjaardsbrug. Dat is de naam van het project om de Spanjaardsbrug autovrij te maken waaraan de gemeenten Leiden en Leiderdorp samenwerken. In 2025 moet het zover zijn. Dan is ook de Leidse Ring Noord klaar als alternatieve route voor de auto’s.

De plannen om de Spanjaardsbrug exclusief te bestemmen voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer dateren al van enkele jaren geleden, maar nu komt de uitvoering dichterbij. Die loopt namelijk gelijk op met de aanleg van de Leidse Ring Noord die het doorgaande verkeer een alternatief moet gaan bieden om buiten Leiden en Leiderdorp heen te gaan rijden. Uit onderzoek blijkt volgens de gemeente Leiden dat tachtig procent van het autoverkeer op de Spanjaardsbrug richting Leiden doorgaand verkeer is. In de richting van Leiderdorp is dit vijfenzestig procent.

De Spanjaardsbrug verbindt de Lage Rijndijk in Leiden met de Zijldijk in Leiderdorp. Over deze brug fietsen dagelijks zo’n 10.000 fietsers. Ook rijden er talloze auto’s en bussen over de smalle brug. Die is daar niet op berekend en dat levert regelmatig verkeersonveilige situaties op. Ook vrachtverkeer van en naar bedrijventerrein De Waard gebruikt de brug als sluiproute.

Groen
Leiden en Leiderdorp en de provincie Zuid-Holland willen de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers op deze plek vergroten. Door de Spanjaardsbrug af te sluiten voor autoverkeer en de weg vanaf het kruispunt Lage Rijndijk-Sumatrastraat in Leiden tot het kruispunt Zijldijk-Vlasbaan in Leiderdorp opnieuw in te richten, ontstaat naast meer ruimte voor fietsers, voetgangers en het ov, ook ruimte voor groen.

De Leidse wethouder Ashley North denkt dat door het afsluiten van de Spanjaardsbrug en het opnieuw inrichten van de weg niet alleen de verkeersveiligheid, maar ook de leefbaarheid in de omliggende wijken verbetert. “Doordat er straks geen sluipverkeer meer mogelijk is, wordt de route over de Sumatrastraat rustiger waardoor ook het bedrijventerrein De Waard beter bereikbaar wordt.”


Chris de Waard sprak met wethouder Ashley North over de afsluiting van de Spanjaardbrug voor autoverkeer. Daarnaast sprak Maurice Hettfleisch met de Leiderdorpse wethouder Bob Vastenhoud, over wat de sluiting betekent voor Leiderdorp.

Zijldijk
Door de sluiting van de Spanjaardsbrug verliest de Zijldijk in Leiderdorp voor het autoverkeer van de Baanderij naar de Spanjaardsbrug haar functie. De Zijldijk wordt daar dan ook eenrichtingsverkeer in noordelijke richting, in het verlengde van het huidige eenrichtingsverkeer op de Van der Valk Boumanweg. Dat vormt het begin aan grotere veranderingen aan de verkeerssituatie op de Zijldijk en rond de Baanderij, vertelt de Leiderdorpse wethouder Bob Vastenhoud. Bij de herontwikkeling van de Baanderij is voor de lange termijn het plan, dat de doorgaande route vanaf de Spanjaardsbrug naar de Rietschans niet langer volledig langs de Zijl gaat, maar bij de autowasstraat een bocht naar rechts volgt en over de huidige Baanderij zijn weg vindt naar de Rietschans. “Vanaf het punt bij de carwash, tot aan de aansluiting met de Rietschans zal de Zijldijk een wandelpromenade en fietspad worden.” Wethouder Vastenhoud benadrukt hierbij wel, dat dit nog vroege ontwerpplannen zijn, die nog niet definitief vastgesteld zijn.

Participatie
In aanloop naar het kaderbesluit, dat naar verwachting volgend jaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, wordt de komende periode gewerkt aan het opstellen van een programma van eisen en het maken van een schetsontwerp. Hiervoor gaat de gemeente in gesprek met bewoners en ondernemers in de omgeving van de brug en wordt het participatieplatform doemee.leiden.nl ingezet.

Wensen, zorgen en ideeën worden opgehaald over onder andere het afsluiten van de brug, de inrichting van de kruising Sumatrastraat-Lage Rijndijk in Leiden, de inrichting van de kruising van de Lage Rijndijk met de Van der Valk Boumanweg in Leiderdorp en maatregelen om autoverkeer te weren.

Uitvoering
Het afsluiten van de Spanjaardsbrug voor autoverkeer zal pas plaatsvinden nadat het deelproject Engelendaal van de Leidse Ring Noord is uitgevoerd. Dit is naar verwachting eind 2024. Daarna wordt zo snel mogelijk gestart met de werkzaamheden voor het afsluiten van de Spanjaardsbrug.

 

Leiden Leiderdorp Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×