(Foto: Chris de Waard)

Woonproject Weidelaan Zoeterwoude: 'veel groen en duurzaam'

De nieuwe woonwijk Weidelaan in Zoeterwoude-Dorp krijgt veel groen en de zichtlijnen naar het landschap blijven behouden. Dit zeggen Nu projectontwikkeling en Granneman Projectontwikkeling BV op hun website na afronding van het participatietraject. Ook wordt de slootstructuur hersteld en langs het water worden bomen geplant. Daarnaast voldoen de ongeveer 23 geplande woningen aan de hedendaagse eisen van duurzaamheid.

De locatie Weidelaan 8 in Zoeterwoude-Dorp wordt sinds een aantal jaren bij de stadsregio en de gemeente aangemerkt als mogelijke woningbouwlocatie. Enige tijd geleden hebben de ontwikkelende partijen samen met de gemeente een eerste ruimtelijke verkenning opgestart. Die wordt gecombineerd met het gebied van Papeweg 2. Op beide locaties is het de bedoeling de leegstaande kassen te verwijderen. Op de Papeweg wordt de weide hersteld, zodat dit onderdeel wordt van het weidevogelgebied, op de Weidelaan is een kleinschalig woningbouwproject voorzien. Van de woningen zijn er vijf sociale woningbouw, zegt Lorenz Mooij van Nu projectontwikkeling.

Het participatietraject liep van november 2021 tot 26 maart 2022. “We hebben veel inbreng van belanghebbenden en woningzoekenden ontvangen, zowel tijdens de bijeenkomsten als online via het contactformulier. Inmiddels zijn de ontvangen suggesties en aandachtspunten onderzocht en afgewogen”, aldus de ontwikkelaars. Op de website is ook het eindverslag van het participatietraject te vinden. Daarmee hebben we de laatste stap van dit participatieproces bereikt. De komende periode wordt het stedenbouwkundige plan verder uitgewerkt en in een volgende stap wordt het plan ter besluitvorming aan het college van Burgemeester en Wethouders en aan de gemeenteraad voorgelegd.”

Volgens Mooij kan het project eind 2022 de vergunningsprocedure in. “Daarbij is wijziging van bestemming aan de orde, we gaan immers van kassen naar huizen”, zegt hij.

Maatschappij Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×