Het verbod geldt niet voor varend erfgoed en ook voor evenementen wordt een uitzondering gemaakt. (Foto: Chris de Waard)

Leids verbod op fossiel aangedreven bootjes komt er

Het voorstel voor de invoering van een uitstootvrije zone in het Leidse water is donderdagnacht aangenomen in de Leidse gemeenteraad. De Partij voor de Dieren, D66 en GroenLinks dienden het gezamenlijk in. Wel wordt er meer tijd voor genomen.

Afgelopen week ontstond er veel onrust onder bootjeseigenaren in de stad, die vreesden dat hun sloepje op fossiele brandstof in een klap waardeloos was geworden. Na zo’n verbod zouden ze immers onverkoopbaar zijn. Ook zagen tegenstanders van de emissievrije zone tal van andere problemen. Ombouwen is duur, er is geen infrastructuur om al die elektrische bootjes op te laden en het zou het einde betekenen voor evenementen als de Peurbakkentocht.

Lianne Raat is een van de indieners van het aangenomen voorstel voor een uitstootvrije zone op het Leidse water.

Jaartal
De drie partijen die het voorstel deden hebben het daarom wel op een aantal punten aangepast om zo tegemoet te komen aan de kritiek. Wilden ze eerder uiterlijk in 2030 alle vervuilende bootjes weren, nu is er geen specifiek jaartal meer aan verbonden. Ook zijn er twee uitzonderingen opgenomen in het nu aangenomen voorstel. Het geldt niet voor varend erfgoed en ook voor evenementen wordt een uitzondering gemaakt.

Laadpalen
Leiden gaat nu stapsgewijs toewerken naar een uitstootvrije zone die gaat gelden voor de singels en grachten. Wat die stappen worden, staat nog niet vast, maar de richting is overduidelijk. In het voorstel wordt het college van burgemeester en wethouders opgeroepen om toe te werken naar uitbanning van bootjes die varen op benzine of diesel.

Daarbij kan volgens de gemeenteraad gedacht worden aan zaken als het stoppen met het verstrekken van ligplaatsvergunningen aan eigenaren van pleziervaartuigen en rondvaartboten die niet elektrisch of handmatig worden aangedreven. Een volgende stap kan dan het intrekken van bestaande vergunningen zijn. De meest vervuilende boten eerst. Wel mag de gemeente van de raadsleden ook rekening houden met de waarde, en daarmee met de afschrijfperiodes van de boten. In havens en langs het water moeten de komende jaren laadpalen komen om elektrisch varen te faciliteren.

Eerder
De regels gaan gelden voor pleziervaartuigen en rondvaartboten, maar bijvoorbeeld niet voor de Leidse Reddingbrigade of de politie. Die organisaties varen met buitenboordmotoren. “Maar natuurlijk hopen we dat die ook elektrisch gaan varen”, zegt Lianne Raat van de Partij voor de Dieren. “De toekomst van de Leidse dieselboot is elektrisch”, zegt ze opgetogen nadat het voorstel is aangenomen.

Dat het jaartal niet meer in het voorstel staat, vindt ze geen probleem. “Dat betekent dus dat het ook eerder kan. In elk geval moet het college er nu echt mee aan de slag en we gaan zeker de vinger aan de pols houden. In het voorstel staat overigens ook dat de gemeenteraad periodiek over de voortgang geïnformeerd moet worden.”

Advertentie

Duurzaamheid Leiden Politiek Uitstootvrije zone Leids water


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×