De sociale huurwoningen aan de Schenkelweg zijn uniek in de regio. (Foto: Robbert Beurse)

Sloop Schenkelweg Zoeterwoude 'voorlopig niet aan de orde'

De karakteristieke woningen aan de Schenkelweg in Zoeterwoude-Dorp gaan op korte termijn niet tegen de vlakte. Dat belooft wethouder Paul Olthof na een gesprek over sloopplannen met woningcorporatie Rijnhart Wonen. Volgens de wethouder was een projectleider van de corporatie wat ‘overenthousiast’, maar is er voorlopig geen sprake van dat de huizen gesloopt gaan worden.

Bewoners van de sociale huurwoningen aan de Schenkelweg schrokken behoorlijk toen zij enkele maanden geleden ‘uitgelekte’ ontwerpschetsen onder ogen kregen, waarop hun huizen vervangen waren voor nieuwbouw. “Wij waren helemaal niet op de hoogte van sloopplannen. Er staan heel veel oude huizen in Zoeterwoude, moeten we die dan allemaal gaan slopen? Met een schilderbeurt, wat isolatie en dubbelglas kunnen deze huizen nog jaren mee”, zegt bewoner Marty Laken die namens een aantal buren insprak tijdens de raadsvergadering in Zoeterwoude.

Inspreker Marty Laken over de sloopplannen voor de Schenkelweg in Zoeterwoude.

Huiswerk
Olthof erkent overigens dat Rijnhart Wonen wel degelijk sloopplannen voor de Schenkelweg 12-38 heeft. “Ze hebben een conceptidee ingediend bij de gemeente. Wij hebben hierop gereageerd dat we adviseren om dit plan niet uit te voeren. Het betreft hier beeldbepalende woningen. Sloop is wat ons betreft voorlopig niet aan de orde. Deze huizen willen we niet kwijt.” Rijnhart Wonen heeft huiswerk meegekregen van de wethouder. “Wij hebben gezegd dat er een nieuw plan moet komen, waarbij ze beter rekening houden met het behoud van dit straatbeeld.”

Beschermd
De fractie van Progressief Zoeterwoude (PZ) vindt dat de wethouder meer kan doen om de huizen te beschermen. “Als je het over de Schenkelweg hebt, zeggen de meeste mensen: oh die leuke schattige huisjes. Dit is een van de weinige straatjes in Zoeterwoude die er nog zo uitziet. We willen voorkomen dat hier de sloopkogel doorheen gaat en roepen de gemeente op om deze woningen als ‘beschermd dorpsgezicht’ te bestempelen”, zegt PZ-raadslid Mike van Es.

Raadsbreed
De andere partijen kunnen zich vinden in de wens om de kenmerkende gebouwen te behouden, maar stellen, na een uitgebreide schorsing van de vergadering, dat ze de PZ-motie net niet scherp genoeg geformuleerd vinden. “Er is nog tijd, als we hier even met elkaar aan gaan zitten kunnen we een raadsbreed verzoek opstellen dat bewoners meer houvast en duidelijkheid biedt”, legt Max van Mil namens uit namen de lokale CDA-fractie.

Van Es trekt de huidige motie in en belooft in de volgende raadsvergadering, samen met de andere partijen, met een nieuw verzoek aan het college te komen.

PZ-raadslid Mike van Es over de ingetrokken motie tegen de sloop van Schenkelweg 12-38.

Maatschappij Zoeterwoude


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×