Lege redactie Sleutelstad
De lege redactie.

Redacties van Sleutelstad Nieuws, Sport en Cultuur staken

Uit protest tegen de schorsing van Sleutelstad-hoofdredacteur en producent Chris de Waard heeft een deel van de redacties van Sleutelstad Nieuws, Sport en Cultuur besloten per direct te staken. Dit houdt in dat er mogelijk minder nieuwsberichten, radio- en televisieprogramma’s worden gemaakt.

Met ontsteltenis hebben de redacties van Sleutelstad Nieuws, Sleutelstad Sport en Sleutelstad Cultuur kennisgenomen van de verwikkelingen binnen de samenwerking tussen Sleutelstad en Unity. Het besluit zondagavond laat, om de producent van Sleutelstad, Chris de Waard, met onmiddellijke ingang te schorsen, laat de redacties geen andere optie dan hun werkzaamheden per direct te staken.

In de inhoudelijke notitie die Chris de Waard dit weekend aan het bestuur richtte, uit hij onder meer zijn zorgen over de samenwerking en de verslechterde verstandhouding met collega-producent Rudo Slappendel. Ook benoemt hij onder meer zijn zorgen over de mate waarin het bedrijf Rudeboy Media de onafhankelijke nieuwsvoorziening ondermijnt. Het onderling vertrouwen tussen beide producenten – essentieel voor een succesvolle fusie – ontbreekt. Het grootste deel van de medewerkers onderschrijft de in de notitie geuite zorgen.

Het op non-actief stellen van de producent die problemen signaleert en deze aan de kaak stelt, is niet te rechtvaardigen, aldus de
redactieleden. Zij vragen zich af op welke manier dit bijdraagt aan de succesvolle vorming van een gezamenlijke streekomroep.
De redacties maken zich bovendien ernstig zorgen over de journalistieke integriteit binnen de te vormen streekomroep. Er wordt gevreesd dat de onafhankelijke nieuwsgaring bedreigd wordt.

Vanuit de redacties is het bestuur met klem gevraagd het besluit tot schorsing van Chris de Waard ongedaan te maken en een plan van aanpak op te stellen dat recht doet aan de taken en verantwoordelijkheden van een regionale nieuwsomroep.

Leiden Leiderdorp Oegstgeest Voorschoten Wassenaar Zoeterwoude


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×