Kunstwerk Jericho. (Foto: Marc Janssen)

Vergunning kunstwerk in Natura 2000-gebied 'onvolledig'

Stichting Duinbehoud is ontevreden over de door gemeente Wassenaar gekozen procedure voor de plaatsing van het kunstwerk Jericho in het Natura 2000-gebied Meijendel. Reden voor directeur van Duinbehoud, Marc Janssen, per brief bij het college aan de bel te trekken over het onderwerp.

Het uitvoeren van werkzaamheden in een beschermd natuurmonument zonder te beschikken over de benodigde vergunningen is niet een werkwijze waaraan de gemeente Wassenaar medewerking zou moeten verlenen, zo stelt hij.

Schade
Op basis van eigen waarnemingen heeft Stichting Duinbehoud geconstateerd dat de plaatsing van de twee betonnen torens in de duinen heeft geleid tot schade aan de natuur in de duinen. Met name de kwetsbare mossen- en korstmossenvegetatie (het zgn. “grijs duin”) is beschadigd geraakt door de werkzaamheden.

Onvolledig
In de verleende omgevingsvergunning ontbreekt de rapportage over de aantasting van natuur- en landschapswaarde. “De aanvraag is hiermee onvolledig en een vergunning kan daarom niet worden verleend. Duinbehoud verzoekt de gemeente dan ook om de vergunning niet te verlenen”, schrijft Janssen.

Stichting Duinbehoud is in afwachting van de reactie van gemeente Wassenaar.

Maatschappij Politiek Wassenaar


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×