Het gemeentehuis wordt ook verduurzaamd. (Foto: Maxime Kok)

Miljoenen voor verduurzaming Oegstgeester gebouwen

Oegstgeest tast diep in de buidel voor de verduurzaming van gebouwen die eigendom zijn van de gemeente. Zo’n twee miljoen euro wordt besteed aan het aanbrengen van warmtepompen en zonnepanelen en aan het isoleren van zeventien gebouwen.

Het gaat om vrijwel alle gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente. Alleen schoolgebouwen en het zwembad vallen buiten het plan. Bij deze panden zijn de uitbaters verantwoordelijk voor de verduurzaming. De verduurzamingsslag komt voort uit verplichtingen vanuit de klimaatwet. “We moeten vóór 2030 een co2-reductie van vijftig procent doorvoeren”, zegt wethouder Oudendijk. Om dat te bereiken is het nodig om energieverbruik te verlagen en om gebouwen te isoleren.

“Denk hiervoor aan het aanbrengen van HR++-glas, warmtepompen en zonnepanelen”, somt de wethouder op. “Maar ook bijvoorbeeld iets kleins als het vervangen van verlichting voor LED.”

Wethouder Oudendijk over de verduurzaming van gemeentepanden.

Terugverdienen
Hoewel er flink wat geld gemoeid is met de verduurzaming betalen de investeringen zich in gemiddeld vijf jaar terug door een verlaging van de energiekosten. In het oorspronkelijke voorstel werden ook uitgebreide maatregelen voorgesteld voor het zogenaamde Carpgebouw. De terugverdientijd van de maatregelen in dit pand bleken echter dusdanig lang, dat de gemeenteraad een amendement aannam om in dit gebouw enkel maatregelen te nemen die in tien jaar terug te verdienen zijn.

Poelmeer
Ook maatregelen voor zwembad Poelmeer werden met dit amendement geschrapt. Dit omdat prestatieafspraken de verantwoordelijkheid voor de verduurzaming verschuiven naar uitbater Optisport. Verduurzamen van het bad is wel van groot belang. Meer dan de helft van alle co2 uitstoot van gemeentelijke gebouwen wordt namelijk veroorzaakt door het bad. Bij de behandeling van het voorstel eerder riep de gemeenteraad de wethouder ook al op om snel met maatregelen voor een nieuw bad te komen. Na 2031 wordt het huidige bad namelijk waarschijnlijk gesloopt.

Advertentie

Oegstgeest Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×