Foto: Pixabay

Onduidelijkheid over celstraf voor overtreden regels regenafvoer Oegstgeest

Er is onduidelijkheid over de rechtsgeldigheid van een bepaling in de regels voor hemelwaterafvoer in Oegstgeest. In de regels voor de afvoer van regenwater staat namelijk dat bij overtreding ervan een celstraf van maximaal drie maanden kan worden opgelegd. “Ik ben er door een jurist op gewezen dat dit niet rechtsgeldig is”, aldus gemeenteraadslid Marcus Rolloos  van BVNL Oegsteeest.

Volgens Rolloos is het aan de burgemeester om de verordening te laten beoordelen door het ministerie van Binnenlandse Zaken om zo vast te kunnen stellen of de strafbepaling inderdaad tegenwettelijk is. Die is dat vooralsnog niet van plan, aldus verantwoordelijk wethouder Bus.

Dat heeft alles te maken met het feit dat de regels voor hemelafvoer toch al geactualiseerd moeten worden. De zogenaamde Verordening afvoer hemelwater en grondwater gemeente Oegstgeest 2022 moet, net als veel andere regels, aangepast worden als gevolg van de nieuwe Omgevingswet. “En dan wordt hier ook naar gekeken”, belooft de wethouder.

Hechtenis
In artikel 10 van de verordening staat dat ‘Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en de daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie’.
Advertentie

Oegstgeest Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×