De faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden. (Foto: Wikimedia)

Universiteit publiceert rapport over ongewenst gedrag hoogleraar

Het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit Leiden heeft het advies openbaar gemaakt van de onderzoekscommissie die meldingen onderzocht over ongewenst gedrag en schending van de wetenschappelijke integriteit door een hoogleraar en diens partner, een voormalig medewerker van de universiteit.

Het advies is mede op nadrukkelijk verzoek van de onderzoekscommissie openbaar gemaakt. “Op deze manier kan het openbare advies bijdragen aan het bredere gesprek over kwesties van sociale veiligheid en wetenschappelijke integriteit”, zo meldt de commissie in een toelichting. Ook het CvB vindt dat er inderdaad lessen te leren zijn. Zowel voor de faculteit, als in bredere zin voor de universiteit en hele de sector.

Het adviesrapport is door de commissie geanonimiseerd, maar eerder werd door een publicatie van NRC al bekend dat het om hoogleraar Caribische archeologie Corinne Hofman gaat. Hofman is sinds 2007 hoogleraar in Leiden en won in 2014 de Spinozapremie. Tussen 2013 en 2018 was ze decaan van de faculteit Archeologie.

Angstcultuur
Tegen de hoogleraar is door negentien mensen een melding gedaan. Die hebben betrekking op de periode 1990 tot en met 2023. Zeventien van hen hadden met haar te maken in verband met onderzoek en onderwijs en één als collega-bestuurder. Van de laatste persoon wordt in het rapport niet bekend gemaakt wat de relatie is. De commisie koos daarvoor in die gevallen waar zo’n vermelding direct herleidbaar zou zijn tot de betreffende hoogleraar die in het rapport dus ongenoemd blijft.

De meldingen gaan volgens de onderzoekscommissie over gedragingen die gelden als ongewenst gedrag en schendingen van de wetenschappelijke integriteit. Een meerderheid van de melders verklaart ook getuige te zijn geweest van dergelijke gedragingen wanneer anderen daarmee te maken kregen. Meer concreet gaat het om machtsmisbruik, manipulatie, sociale onveiligheid. Dat leidde tot een angstcultuur.

Transparant
CvB-voorzitter Annetje Ottow van de Universiteit Leiden stelt dat het voor de universiteit niet gebruikelijk is om dit soort adviezen openbaar te maken vanwege de bescherming van personen die mogelijk herleidbaar zijn. “Ik realiseer me dat de publicatie een trendbreuk is. Alles zorgvuldig afwegend vinden wij het belangrijk om hierover volledig transparant te zijn.” De universiteit wil nu de stappen zetten die nodig zijn om ongewenst gedrag op de universiteit te voorkomen of in elk geval eerder te signaleren. “Ook maken we hiermee duidelijk dat we sociale veiligheid serieus nemen en dit soort gedrag absoluut niet tolereren.”

Ontslagprocedure
Tegen de betreffende hoogleraar is een ontslagprocedure gestart, zo liet de Universiteit Leiden eerder al weten. De partner werkt al niet meer in Leiden. Het ongewenste gedrag ging niet over seksueel grensoverschrijdend gedrag, zei Ottow eerder tegen universitair weekblad Mare. Medewerkers en studenten werden door de professor en haar partner geïntimideerd, gediscrimineerd, gemanipuleerd, toegeschreeuwd, gepest, uitgelachen en bespot. De twee misbruikten hun machtspositie, trokken openlijk de kwaliteit van medewerkers in twijfel en brandden hun werk af.

Leiden Maatschappij Science


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×