De Haarlemmerstraat in Leiden. (Foto: Casper Chaudron)

Leiden plaatst kanttekeningen bij beeld toegenomen onveiligheid binnenstad

Het Leidse college van burgemeester en wethouders geeft gehoor aan de door winkeliers geuite zorgen omtrent onveiligheid in de binnenstad tijdens de donderdagse koopavonden. Een aantal van hen besloot eerder dit jaar de deuren tijdens koopavond gesloten te houden, uit angst voor incidenten en overlast.

Het college benadrukt dat iedere vorm van overlast en onveiligheid als ‘ernstig’ moet worden aangemerkt en wil graag in gesprek met het Centrummanagement Leiden om te kijken of de negen winkeliers die gestopt zijn met hun koopavond deze weer willen herintroduceren als er passende maatregelen getroffen worden.

Daling
Overigens wijst het college erop dat de toename van het aantal winkeldiefstallen, geweldsincidenten en meldingen van overlast, zoals de winkeliers die ervaren, niet overeenkomen met de cijfers van politie en handhaving. “Zo is er in het aantal meldingen van overlast dat door Team Handhaving geregistreerd is de afgelopen jaren juist een daling te zien ten opzichte van de jaren daarvoor”, schrijft het college in antwoord op vragen die het CDA Leiden, SVL en VVD Leiden er eerder over stelden. Die aantallen zijn overigens wel substantieel. Tussen 1 april 2021 en 1 april 2022 waren het er 495, een jaar later 487 en over diezelfde periode vorig jaar weliswaar een stuk minder, maar toch nog steeds 333.

Ook het beeld dat bij mensen bestaat van een toename aan overlast door verwarde personen correspondeert niet geheel met de offici√ęle cijfers, zo constateert het college. “In het jaarverslag van het Team Handhaving is wel aangegeven dat de ervaring op straat is dat de overlast door deze personen toeneemt, maar in de cijfers is het niet terug te zien.”¬†Tegelijkertijd erkent het college dat deze toename wel bij de cijfers van de nationale politie te zien is. “Er is een duidelijke toename van meldingen en incidenten waarbij personen met verward gedrag betrokken zijn. Dit is een landelijk beeld dat ook in Leiden zichtbaar is.”

Wat betreft het beeld van een toename aan zwerfafval, ook een van de zorgen onder de winkeliers, schrijft het college: “De periodieke schouwresultaten in het voor- en najaar laten geen toename zien van zwerfafval in de winkelgebieden ten opzichte van voorafgaande jaren.”

Wel zegt het college het geschetste beeld van toegenomen overlast door bedelaars te zien en te erkennen. De gemeente heeft op verschillende plekken, waaronder de binnenstad, het stationsgebied en enkele locaties buiten het centrum, een verbod op bedelen ingevoerd. Daarnaast is er in deze gebieden de afgelopen periode extra ingezet vanuit politie en handhaving.

Economie Leiden Politiek


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×