De bedoeling is dat in de zomer van 2025 de schermen aangelegd worden. (Impressies: Gemeente Leiderdorp)

Aanleg geluidsschermen Persant Snoepweg in zomer 2025

De geluidsschermen langs de Persant Snoepweg lijken er toch te komen. Dit bleek tijdens een informatieavond voor bewoners dinsdag in het gemeentehuis.

De bedoeling is dat in de zomer van 2025 de schermen aangelegd worden. Die aanleg duurt dan zeven weken. Wethouder Gebke van Gaal laat weten veel vertrouwen te hebben in het proces. “Alle signalen staan op groen, we hebben de subsidie en de tekeningen.”

De gemeente liet zien hoe het er ongeveer uit komt te zien. De bewonersbijeenkomst was vooral informatief en niet zozeer om hen nog mee te laten praten over het ontwerp. Omdat het Rijk het geluidsscherm betaalt, zitten er bepaalde voorwaarden aan. Daardoor is het ontwerp niet heel flexibel.

2,2 meter
Het scherm wordt 2,2 meter hoog en staat op 1,25 meter van de kant af. In een enquête onder bewoners heeft meer dan 80 procent gekozen voor een kokosscherm. Dat scherm zou geluid absorberen en niet weerkaatsen. Aan het scherm komt Hedera bekleding te hangen voor een groene uitstraling. Het scherm komt vanaf de Stierenbrug aan beide kanten van de weg. Aan de kant van Loevestein tot en met huisnummer 36 en aan de zijde van de Berkenkade tot en met de voetbalkooi bij de Schapenrustweg.

Uit de enquête kwam ook de wens goed aandacht te houden voor groen. En dat is gelukt. Een extern bureau heeft elke boom die langs de weg staat uitgebreid onderzocht. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen Van de ruim dertig bomen in de buurt van waar het geluidsscherm komt te staan, hoeven er maar enkele weg. Vier worden er gekapt, waarvan er een sowieso gekapt moest worden en een wordt verplant. Althans, dat is het advies.

Lang proces
Over de geluidsschermen wordt al decennia gesproken. Langs de Persant Snoepweg staan zogeheten saneringswoningen. Het gaat om woningen aan de Berkenkade, Loevestein en Nagelkruidzoom. Deze woningen zijn eind jaren negentig gemeld bij het toenmalige ministerie VROM omdat zij een hogere geluidbelasting dan 60 dB hadden en hun bouwjaar voor 1986 lag.

Voor deze woningen is de gemeente verplicht te onderzoeken of er maatregelen zijn die de geluidbelasting op de woningen verminderen. In 2017 kreeg de Persant Snoepweg nieuw, geluidreducerend, asfalt. Dit asfalt zorgt al voor vermindering van het verkeerslawaai. De Omgevingsdienst West Holland stelde in 2019 een saneringsprogramma op. Ze stelden dat alleen het geluidreducerend wegdek voldoende was. Bewoners gingen in het verweer en zagen een geluidsscherm meer zitten. In 2020 ging de gemeente akkoord met het geluidsscherm. Dat scherm wordt overigens door het Rijk betaald.

 

Leiderdorp Politiek


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×