PvdA Fractievoorzitter Arnold Posthuma. (Foto: PR)

PvdA Voorschoten: te weinig aandacht voor minima en jeugdhulp

De Voorschotense PvdA wil orde op zaken stellen bij jeugdhulp, jeugd- en jongerenwerk en het minimabeleid (sociaal beleid). In de kadernota die donderdag 11 juli wordt besproken wordt dit onderwerp niet als prioriteit aangemerkt.

“Dit ondanks de vernietigende rapporten van de lokale Rekenkamer over het minimabeleid en de alarmerende evaluatie van Voorschoten voor Elkaar. De PvdA vindt dit onbegrijpelijk”, aldus de partij. De PvdA komt tijdens het bespreken van de Kadernota met een voorstel om deze onderwerpen op de prioriteitenlijst te zetten. Naast de Kadernota wordt ook de Voorjaarsnota donderdag behandeld. Daarin staat hoe het college het tot nu toe doet en op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan de door de gemeenteraad vastgestelde plannen. En hoe staan de gemeentelijke financiën er eigenlijk voor?

Te weinig daden
“De opzet van de Voorjaarsnota is aangepast ten opzichte van andere jaren. Niet alleen rode kruizen en uitroeptekens voor de doelen die (nog) niet zijn behaald, maar ook groene vinkjes voor de behaalde doelen en belangrijke wapenfeiten. De nieuwe opzet ten spijt, het beeld blijft hetzelfde: Veel woorden, (te) weinig daden”, aldus de PvdA bij monde van fractievoorzitter Arnold Posthuma.

Werk aan de winkel
“Het college schrijft dat op het terrein van wonen en het sociale domein veel werk aan de winkel is. Er is sprake van een personeelstekort. De uitvoering van de plannen staat hierdoor onder druk en de dienstverlening is (nog) niet op het gewenste niveau. Lees: de zorg, (jeugd)hulp en begeleiding van mensen die dit nodig hebben schiet in Voorschoten te kort.

Het gemeentebestuur kreeg dit jaar een flinke tik op de vingers in het rapport van de lokale Rekenkamer over het minimabeleid. Ambtenaren zijn niet goed bereikbaar en de klantgerichtheid en de vindbaarheid van de minimaregelingen laat te wensen over, aldus het rapport.

Prioriteit
Tevens was er de kritische evaluatie van Voorschoten voor Elkaar, de welzijnsbrede organisatie in Voorschoten. “Volgens de evaluatie zijn de afspraken tussen Voorschoten voor Elkaar en de gemeente niet duidelijk. Dit heeft effect op de kwaliteit van de jeugdhulp en het jeugd- en jongerenwerk. Je zou verwachten dat het aanpakken van de problemen binnen het sociale domein een van de vier, zo niet prioriteit nummer één, zou zijn van het college. Maar het is niet eens te vinden op de prioriteitenlijst in de Kadernota. En dat verbaast ons enorm.”

“De prioriteiten van dit college zijn voor 2025: wonen, sportaccommodaties, huisvesting scholen en de nieuwe invulling van Ambachts- en Baljuwhuis. Stuk voor stuk belangrijke onderwerpen, maar een goed functionerend sociaal domein is van algemeen belang. Bestuurlijke aandacht is vereist. Bovendien, 35 procent van onze begroting beslaat het Sociale Domein.

Het is van belang voor alle Voorschotenaren dat dit geld op een goede wijze wordt besteed. Hoe groot moet de urgentie zijn om prioriteit te krijgen van dit college? Ik ga donderdag voorstellen om de Kadernota 2025 aan te passen. Het oplossen van de problemen binnen het sociale domein moeten aandacht en voorrang krijgen.”

Politiek Voorschoten


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×