Meer doen met minder handjes op het gemeentehuis. (Foto: Voorschotense Krant)

Voorschoten voorziet flinke bezuinigingen komende jaren

Voor 2025 valt het nog wel mee, maar de jaren daarna moet Voorschoten flink de broekriem aanhalen. Bezuinigen dus. En dat wordt niet leuk, waarschuwt wethouder financiën Hans van der Elst. Donderdag praat de gemeenteraad over de plannen en financiën voor de komende jaren.

Grootste probleem is het zogenaamde ravijnjaar 2026. “De vorige regering heeft in 2022 besloten dat alle gemeenten vanaf 2026 flink minder vergoedingen vanuit het Rijk krijgen”, gaat Van der Elst verder. “Vooral voor de jeugdzorg en wmo ontvangen gemeenten te weinig middelen, terwijl de kosten flink oplopen. Tegelijkertijd wordt de uitkering van het gemeentefonds, geld dat gemeenten van de overheid krijgen, in dat jaar nog eens flink minder. Dat levert voor Voorschoten vanaf 2026 een jaarlijks tekort op van 2,5 miljoen euro, en als er niks gebeurt loopt dat nog veel verder op.

Daarin staan we niet alleen, alle gemeenten in Nederland hebben hiermee te maken. Het is afwachten wat de nieuwe regering over de ontwikkeling rond het gemeentefonds gaat besluiten, maar vooralsnog ben ik niet positief.”

Wethouder financiën Hans van der Elst in gesprek met Marjolein Altena.

Uitgaven verminderen
Waar precies wordt bezuinigd en of de ozb ook flink omhooggaat, is nu nog niet bekend. “Vooralsnog willen we met name kijken naar de uitgaven en ligt de focus niet op de inkomsten. Wellicht moeten we projecten uitstellen, in fasen uitvoeren of de uitgaven verminderen. Dat besluit is aan de gemeenteraad. Onze taak is om jaarlijks een sluitende begroting aan te leveren en dat gaat ook vanaf 2026 gewoon lukken. Die begroting wordt eind 2025 besloten, we zijn nu al met de voorbereiding bezig.”

Tegelijkertijd staan er wettelijke verplichte projecten op stapel zoals afval, scholenbouw en de vervanging van de riolering. “Hard nodig, want er is achterstallig onderhoud. Maar dat zijn wel miljoenenprojecten.”

Ambtenarenorganisatie
De reorganisatie van de ambtenarenorganisatie gaat op volle kracht door. Er staan ook nog vacatures uit. “Wij proberen als het kan ook gewoon meer te doen met minder handjes”, erkent Van der Elst. “Dat is niet altijd makkelijk. De basisdienstverlening aan inwoners komt in ieder geval niet in gevaar.”

Woningbouw
Het gemeentebestuur heeft de prioriteiten voor de komende jaren onder andere op woningbouw gelegd. “Starrenburg III is een groot project. Er zijn veel zienswijzen en vragen binnengekomen over het project, veel meer dan we hadden verwacht. Die worden nu verwerkt en dat kost tijd. We hopen eind van het jaar met de beantwoording naar de raad te komen.”

Sommige leges worden iets verhoogd, waarmee een marginale bijdrage geleverd wordt om tekorten te dekken. “Leges zijn kostendekkend, dus de aanvrager betaalt alleen wat het kost, daar zit geen winstmarge op. Bovendien zijn zeer grote legesinkomsten van een bouwproject eenmalig en daarmee incidenteel, die kan je dan niet gebruiken om een structureel tekort te dekken. Daar moeten we nu mee aan de slag.”

De raadsvergadering op donderdag 11 juli begint om 17.00 uur en is te volgen via voorschoten.bestuurlijkeinformatie.nl.

In oktober wordt de begroting in de raadscommissie besproken en in november neemt de raad een besluit.

 

Politiek Voorschoten


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×