Tentoonstelling Biotechnologie in Naturalis

Vorige week donderdag heeft minister Brinkhorst van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de tentoonstelling Biotechnologie in Naturalis geopend. De tentoonstelling was zaterdag voor het eerst toegankelijk voor publiek.

De minister heeft bij deze gelegenheid de eerste paal geslagen van de nieuwe stal van stier Herman. In de tentoonstelling wordt helder en eenvoudig uitgelegd wat biotechnologie is en laat zien welke meningen rondom het onderwerp bestaan. De basis voor toepassing van biotechnologie vormt de drager van erfelijke eigenschappen van organismen: het DNA. Een model van een DNA-molecuul van enkele meters lengte laat zien hoe DNA in elkaar zit. Aan de hand van spellen en filmpjes ontdekt de bezoeker wat voor essentiële rol DNA in al het leven speelt. Er is in de tentoonstelling ook een echt stukje menselijk DNA aanwezig, afkomstig uit 10 milliliter bloed. Een optocht van voorbeelden uit de biotechnologie – bv. zalm die sneller groeit, maïs die bestand is tegen insectenvraat – laat zien hoe de kennis van het DNA wordt gebruikt door de mens. Wat verschillende maatschappelijke groeperingen van de ontwikkelingen vinden, is in een overzicht te lezen. Ook de bezoeker kan zijn mening geven over enkele discussiepunten. Stier Herman zal in de tweede helft van 2002 als een levend voorbeeld van biotechnologie verhuizen naar een stal in de tuin van Naturalis.

Leiden stierherman


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×