Foto: Bram Pater

Straatspeeldag

De straat is van ons allemaal, maar zeker van de kinderen, die lekker buiten moeten kunnen spelen. Steeds drukker verkeer, geparkeerde auto`s en een tekort aan leuke en veilige buitenspeelplekken maken dit vaak moeilijk. Om hier de aandacht op te vestigen wordt dit jaar voor de dertiende keer de Nationale Straatspeeldag gehouden, waaraan ook in Leiden grootscheeps wordt meegedaan. Op woensdagmiddag 29 mei doen maar liefst 14 Leidse straten mee aan de Straatspeeldag. De straten worden afgesloten voor verkeer en automobilisten wordt gevraagd hun auto die dag elders te parkeren. Zodat de kinderen naar hartelust op straat kunnen spelen. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar worden op de Straatspeeldag allerlei spelactiviteiten georganiseerd. Bovendien wordt op verschillende plaatsen de aandacht gevraagd voor de onveiligheid voor kinderen. Oversteken tussen geparkeerde auto`s door. Drukke, onoverzichtelijke kruispunten midden in een woonwijk… Zelfs auto`s op de stoepen. Een groot aantal organisaties en vrijwilligers werkt mee aan de Leidse Straatspeeldag, om deze dag voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar tot een feest te maken. De deelnemende organisaties zijn: diverse buurtverenigingen, wijkcomités en bewonerscommissies, speeltuinverenigingen, Leidse Welzijnsorganisatie, Thuis Op Straat, Milieu en Beheer, wijkpolitie, Sleuteldrop, Speel-o-theek Speelnest, BSO de Schatkist en stagiaires van de Ichthus Hogeschool. “Als er iets speelt in Leiden, laten het dan vooral de kinderen zijn!” De Straatspeeldag wordt georganiseerd in de volgende Leidse buurten. Deelname is overal gratis.

Groenoord-Noord: Frans van Mierisstraat, 12.00 tot 18.00 uur. Naast allerlei leuke spelletjes veel aandacht voor verbetering van de verkeersveiligheid voor kinderen in deze buurt. Groenoord-Zuid: Parkeerplaats Madame-Curiestraat / hoek Hansenstraat, 14.00 tot 16.00 uur, er staat een groot spellencircuit met leuke uitdagende spelletjes uitgezet. Verder kunnen de kinderen hun energie uitleven op een luchtkussen. Ook hier aandacht voor de verkeerssituatie: hoewel de buurt 30 km-zone is, wordt er stelselmatig te hard gereden door de smalle straten en wordt het eenrichtingsbord in de Hansenstraat te vaak genegeerd. Noorderkwartier: In de Pieter Bothstraat, rond verpleeghuis Overrhyn, achter buurthuis ’t Spoortje en in het Internetstation aan de Bernhardkade, 14.00-16.30 uur. De onoverzichtelijke verkeerssituatie rond de Kooitunnel staat die middag in het zonnetje. De Kooi: Speeltuinvereniging Oosterkwartier organiseert spelletjes in en rond de Ambonstraat, 13.30tot 16.30 uur. Zeeheldenbuurt: Kortenaerstraat, 13.30 tot 15.30 uur. Smashy de clown laat kinderen op straat jongleren, goochelen en leuke gekke dingen doen die normaal niet op straat kunnen. Fiorewijk: Kraanbaan, 13.00 tot 18.00 uur, Er staan diverse spelen op het programma, voor de volwassenen is er een terras ingericht. Tuinstad-Staalwijk: Magdalena Moonstraat, pleintje Stadhouderslaan, 13.30 tot 16.00 uur. Een tiental grappige en spannende spelletjes voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Op het plein spelen we in teams van 2 het nieuwe spel “Krijgertje”. En voor wie even wil uitrusten, is er limonade en iets lekkers… Muziekbuurt: Beethovenlaan, 13.00 tot 15.00 uur. Bewonerscommissie de “Muziekbuurt” organiseert weer diverse Oudhollandse spelletjes. Fortuinwijk Donizettilaan, 14.00 – 16.00 uur, 8 spelen op straat, waaronder schminken, stoepkrijten, een levensgroot boter kaas en eierenspel. Verder kunnen kinderen kennismaken met het spelmateriaal van Speel-o-theek ’t Speelnest. Jacques Urlusplantsoen: Van 13.30 tot 16.00 uur kunnen kinderen op het binnenterrein meedoen aan verschillende spelen. Haagwegkwartier Willem Klooslaan, van 14.00 – 16.00 uur staat in de Willem Klooslaan een spelcircuit uitgezet. Verder kunnen kinderen meedoen aan straattennis, doelschieten en bullshot. Voor de ouders en buurtbewoners staat de koffie klaar op het buurtterras. Coebel: Tommy Dorssykade, tussen 14.00 – 16.00 uur kunnen de kinderen van de Coebel naar hartelust spelen op een autovrije Dorseykade. Tunnelkruipen, zaklopen, schmincken en vele andere activiteiten worden er georganiseerd. Mors: In de ochtend wordt er in de wijk een in het oog springende verkeersactie gehouden. ,S middags van 13.30 – 15.30 uur, 25 straatspelletjes op de ventweg Vondellaan en op de lage Morsweg tussen de Tesselschadestraat en Dijkstraat. Afsluiting met vrijspelen in de speeltuin “Morschkwartier” onder genot van een ijsje. Stevenshof: Het Kinderveiligheidsteam vraagt aandacht van de autobezitters voor de verkeerssituatie op de doorgaande route in de Stevenshof. Op deze route is het zeer lastig voor kinderen om veilig over te steken. Daarnaast zijn er van 14.00 tot 16.00 uur spelletjes op het speelterrein aan de Heintje Davidsweg.

Advertentie

Leiden autovrij


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×