Aantal straatroven blijft stijgen

De eerste vier maanden van 2002 stegen de aantallen straatroven en winkeldiefstallen. Bij straatroof gaat het meestal om het uit de hand rukken van een mobiele telefoon. Vooral op drukke plekken vinden winkeldiefstallen en zakkenrollerij plaats. Op de drukke momenten rond het station en in de winkelstraat bijvoorbeeld. De politie heeft de afgelopen maanden meer toezicht gehouden op en rond het NS station Leiden Centraal en ook in de Haarlemmerstraat. Daarbij worden ook de politie-bikers ingezet. Op koopavonden houden politieruiters in de Haarlemmerstraat een oogje in het zeil. De overlast door jongeren nam af.

VEILIGHEID De 175 geweldszaken betekenen een daling van 35 zaken ten opzichte van de laatste vier maanden van 2001. Ook het aangiftepercentage en het oplossingspercentage gingen vooruit. Van de 57 straatroven vindt het merendeel plaats in het centrum van Leiden. Het aantal is weliswaar hoog, maar niet hoger dan in andere perioden. Vaak gaat het om mobiele telefoons die uit handen van de beller worden geroofd. Zo’n straatroof gaat heel snel en komt voor het slachtoffer natuurlijk onverwacht. Daardoor valt het niet mee om bij de aangifte nog iets specifieks over de dader te vermelden. In politietaal: zo’n aangifte heeft meestal weinig opsporingsindicatie. Na een daling van het aantal woninginbraken in 2001 lijkt het erop dat de aantallen klimmen. De laatste vier maanden van 2001 werd 321 keer aangifte gedaan. De eerste vier maanden van 2002 364 keer. Bij alle woninginbraken verzamelt de technische recherche van Politie Hollands Midden sporen. Consequent worden de verzamelde sporen vergeleken met sporen van andere inbraken van binnen en buiten de regio. Maar ook preventief kunnen woninginbraken bestreden worden. Het preventieproject Wessie zal in heel district Leiden-Voorschoten worden ingevoerd. Bij dit project worden huurders en particulieren aangemoedigd beveiligingsmaatregelen te nemen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het inbraakrisico van woningen met goed hang- en sluitwerk een flink stuk lager is dan voor woningen die minder goed zijn beveiligd. LEEFBAARHEID Het aantal meldingen van drugsoverlast is flink gestegen. Kreeg de politie de laatste vier maanden van 2001 255 meldingen, het eerste tertiaal van 2002 waren dat er 309. Dit hoge cijfer laat zich voor een deel verklaren door het project rond het centraal station. De agenten die daar van 10:00 tot 22:00 uur surveilleerden, werden veel aangesproken over rondhangende druggebruikers en dealers. Enkelen van hen werden niet alleen weggestuurd, maar kregen ook een tijdelijke ontzegging van de toegang tot de stationshal. Vooral de binnenstad van Leiden heeft met winkeldiefstallen te maken. Naast extra toezicht in het winkelgebied tijdens de drukke uren, organiseert de politie ook preventieavonden voor ondernemers en hun personeel. Tijdens deze avonden krijgen zij tips over hoe zij de kans op criminaliteit kunnen reduceren. Zowel in Leiden-West als in Leiden-Noord werd een Cursus Politie voor Burgers gegeven. Met deze cursus streeft de politie naar nauw contact met wijkbewoners. Tijdens de cursus zijn sleutelfiguren uit de wijk en de medewerkers van het politieteam met elkaar in gesprek over de organisatie en de uitvoering van het politiewerk in de wijk. De samenwerking van politie en wijkorganisaties kan zo verbeteren. Gebleken is dat voor cursisten de drempel om het politieteam te informeren over allerhande problemen lager is geworden. MAATSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT Er kwamen opmerkelijk minder vaak meldingen van overlast door jongeren. Het eerste tertiaal van 2002 597 keer, terwijl de laatste vier maanden van 2001 760 maal overlast werd gemeld. Het consequent leggen van contact met jongeren op hun hangplekken, maakt dat de politie beter weet wie de jongeren zijn, waar de overlast uit bestaat en welke jongeren hiervoor verantwoordelijk zijn. Alle basisscholen doen mee aan het adoptieplan Doe effe Normaal. Er werden 17 roofovervallen gepleegd en dat is veel. De stijging van roofovervallen is in heel de regio te merken. Een goede verklaring hiervoor ontbreekt. Voor een tiental roofovervallen in Leiden is vermoedelijk één dader verantwoordelijk. De recherche is nog volop actief met de onderzoeken naar de verschillende overvallen. Op gebied van verkeer moesten 51 mensen – niet meer dan in vergelijkbare periodes – in het ziekenhuis worden behandeld na een verkeersongeval. Op de uitgaansroute tussen Leiden-West en Wassenaar werden meermalen bromfietscontroles uitgevoerd in samenwerking met Politie Haaglanden. Hierbij werd gelet op de technische staat van de brommers, certificaat en verzekering, en het dragen van de helm en eventueel alcoholgebruik.

Advertentie

Leiden Wessie de wijninbreker


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×