Internationale top over criminologie

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) bestaat tien jaar en organiseert ter gelegenheid daarvan op 2 en 3 september een tweedaagse conferentie in Leiden over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de criminologie. De conferentie is een academische ontmoeting tussen wetenschappers op het gebied van criminologie en rechtshandhaving, die hun inzichten aan elkaar willen toetsen en met het publiek in debat zullen treden.

De wetenschappers, waaronder de tien meest toonaangevende ter wereld, zijn afkomstig uit Nederland, Groot-Brittanniƫ, de VS en Israel. Hoofdspreker is professor Michael Tonry, directeur van het Institute of Criminology van de Universiteit van Cambridge. Tonry is expert op het gebied van de effecten van straffen op overtreders. Zijn meer dan dertig boeken gaan daarnaast over uiteenlopende onderwerpen als een gewelddadige jeugd, etniciteit en criminaliteit, strafrechthervorming, gevangenisregimes, politie, drugs en organisatiecriminaliteit. Belangrijke onderwerpen op de conferentie zijn: de levensloop en sociale relaties van criminelen, ruimtelijke spreiding van criminaliteit, internationale criminaliteit, en straf en criminaliteitsbestrijding in een democratische samenleving. Een overkoepelend vraagstuk is: hoe verloopt de wisselwerking tussen criminaliteit aan de ene, en beleid en acties van bestuurlijke en juridische rechtshandhavers aan de andere kant? De criminologie is een bij uitstek interdisciplinair vak, waarin sociaal-wetenschappelijke en juridische expertise samenkomen. Deze interdisciplinaire aanpak, gecombineerd met geavanceerde statistische methoden en sociaal-wetenschappelijke meetinstrumenten, vooral voor onderzoek op de langere termijn, zorgen momenteel voor snelle ontwikkelingen in het vak. Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) werd in 1992 opgericht op initiatief van het Ministerie van Justitie en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Het NSCR is in Leiden gevestigd en geniet de gastvrijheid van de Universiteit Leiden. Met ingang van het komend studiejaar wordt het in Nederland voor studenten ook mogelijk af te studeren in de criminologie. Tot dusver kon het vak alleen op bijvakniveau worden gevolgd. De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) hebben nu hun krachten gebundeld en bieden samen een bacheloropleiding en een masteropleiding criminologie aan. Hiermee spelen de universiteiten in op het maatschappelijk belang van thema`s als criminaliteit en veiligheid. Stadsgehoorzaal, Breestraat 60, Leiden Informatie: NSCR ConferenceX secretariaat: Tel. 071-5278527 E-mail: conferenceX@nscr.nl of: dr. Henk Elffers, 071-5278509 Het programma staat op de NSCR-website.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×