Statenfractie SP tegen hogere vergoeding

Met ingang van 1 januari volgend jaar stijgt de fractievergoeding voor Statenfracties met 300%. In de Statenvergadering (woensdag) wil de SP weten waar al dat extra geld voor nodig is.

Naast de fractievergoeding wordt in het voorstel van de provincie ook de vergoeding per statenlid verhoogd van  974,00 euro naar  3.500.00 euro per jaar. Met een amendement wil de SP-fractie deze verhoging voor alle fracties voorkomen. “De invoering van het duaal stelsel doet ook in de provincie zijn intrede. Officieel per 1 januari 2003, maar praktisch al per 1 september 2002. Omdat Zuid-Holland de experimenteerprovincie is wordt, de financiële deur wagenwijd open gegooid lijkt het wel. Waar burgers weer de broekriem ontdekt hebben, zien de provinciebestuurders kans de kraan met goudgeld open te draaien”. Aldus de SP in een verklaring.

De genoemde bedragen staan overigens nog los van de maandelijkse vergoeding die statenleden als vaste vergoeding ontvangen. De provincie als geheel gaat in de begroting 2003 een bedrag van 302.982 euro meer uitgeven, zodat het totale bedrag op zo’n 500.000 euro ten behoeve van de fractievergoedingen zou komen.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×