Fusie Leidse zorginstellingen

De besturen van de Stichting tot Exploitatie van Bejaardencentra (S.E.B.) en de Stichting Zorgvoorziening Zijloever hebben besloten tot een vergaande samenwerking die uiteindelijk tot een fusie van de instellingen die onder de twee stichtingen vallen moet leiden.

De twee stichtingen beheren onder andere het Woon-, Zorg-en Dienstencentrum de Robijn in het Morskwartier en het centrum voor ouderen in Zuid-West, Rijn en Vliet. Zorgvoorziening Zijloever is een verzorgingshuiszorg-aan-huis instelling, die werkzaam is in Leiden Noord en de Merenwijk.

De nieuwe combinatie zal een groot deel van Leiden van zorg kunnen voorzien. Naast intramurale zorg zal de 24 uurs zorg aan huis steeds belangrijker worden. Naar verwachting gaat het volgend jaar al om zo’n 300 plaatsen. De modernisering van de A.W.B.Z. die zorgaanbieders de kans geeft hun aanbod vrij te bepalen vormt een belangrijke impuls voor deze samenwerking. Gezamenlijk zullen de instellingen de wachtlijstproblematiek aanpakken.

Ton Kohlbeck, directeur van Zorgvoorziening Zijloever, zal voor de duur van het fusieproces optreden als interim-directeur van de Robijn. Frits van Oosten, directeur van Rijn en Vliet, is verantwoordelijk voor de zorginnovatie. Daan Iken, die na zijn afscheid als directeur van de Robijn deze functie nog enige tijd heeft waargenomen, vertrekt per 1 oktober.

De besturen die grote voordelen zien in deze samenwerking hechten eraan te benadrukken dat eigen identiteit, ook in naamgeving, bij de drie instellingen behouden blijft en dat de fusie op geen enkele wijze de werkgelegenheid in gevaar brengt.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×