Leiden krijgt Commissie Regionale Aangelegenheden

Leiden stelt een nieuwe raadscommissie in waarin regionale zaken beter tot hun recht moeten komen. Een motie van die strekking, ingediend door de ChristenUnie, werd raadsbreed ondersteund. Mogelijk komt de nieuwe raadscommissie al op 11 december voor het eerst bijeen. Op die dag was oorspronkelijk het burgemeestersreferendum gepland en dus staan er geen andere vergaderingen op de agenda.

Op dit moment worden regionale aangelegenheden nog behandeld in de commissie Ruimte & Groen, maar daar krijgen ze door tijdgebrek vaak niet voldoende aandacht. De nieuwe commissie is ingegeven door de uitkomsten van de bestuurskrachtmonitor die maandagavond in de Leidse raad werd besproken.

In de nieuwe commissie moet vooral de regionale samenwerken uitgebreid aan de orde komen. Met name een nauwere samenwerking tussen de SLR en de SDB worden speerpunten. Op termijn ziet Leiden die twee regionale overlegorganen het liefst fuseren.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×