Conny Broeyer (PvdA) laat in een gezellig onderonsje op de markt nog niet het achterste van haar tong zien aan fractievoorzitter Leendert de Lange (VVD). (Foto: Chris de Waard).

PvdA beslist dinsdag over preventief fouilleren

De Leidse PvdA-fractie neemt pas dinsdagavond na een debat in de gemeenteraad een definitief standpunt in over het plan om de politie in bepaalde gebieden de mogelijkheid te geven om mensen preventief te fouilleren. Fractievoorzitter Conny Broeyer wil van burgemeester Lemstra eerst keiharde toezeggingen over de manier waarop dit middel wordt ingezet. De kans op discriminatie bij het fouilleren van burgers moet absoluut voorkomen worden.

De PvdA wil verder dat preventief fouilleren alleen wordt ingevoerd als het deel uitmaakt van een breed paket van maatregelen om het gebied rond de Nieuwe Beestenmarkt veiliger te maken. Daarbij horen niet alleen repressieve maatregelen. Preventie en opvang moeten in dat pakket een belangrijke rol spelen.

Op GroenLinks na zijn alle andere partijen voor het pakket aan maatregelen die burgemeester Lemstra de gemeenteraad dinsdag voorlegt. Ook zonder steun van de PvdA is er dus een meerderheid. Lemstra liet echter bij de behandeling in de commissie bestuur en veiligheid al weten dat hij de voorstellen te ingrijpend vindt om ze met een krappe meerderheid aan te nemen. Wat het in praktijk betekent als de PvdA niet met de voorstellen instemt, is onduidelijk. Een meerderheid is immers een meerderheid en het ligt niet voor de hand dat de burgemeester zijn plannen dan intrekt.

Advertentie

Leiden preventief fouilleren


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×