Burgemeesterskandidaat woedend op Franssen

Opnieuw zijn er moeilijkheden ontstaan bij de herstarte sollicitatieprocedure voor het burgemeesterschap van Leiden. Nadat minister van Binnenlandse Zaken Remkes eerder de voordracht van de oud-Amsterdamse wethouder Harry Groen had afgewezen, omdat er in strijd met de Gemeentewet slechts één kandidaat was voorgedragen en ook het afgesproken referendum niet zou doorgaan, stuurde Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland J. Franssen in de tweede ronde nu wel referentieformulieren naar opgegeven referenties van de onafhankelijke kandidaat dr. Jef Burger.

Tegelijkertijd vernam de sollicitant van een buitenstaander dat zijn sollicitatiebrief al terzijde was gelegd. De burgemeester van zijn woonplaats Pijnacker-Nootdorp, drs. F.H. Buddenberg, deelde hem dat telefonisch mee, nadat hij dit van de Commissaris van de Koningin J.Franssen had vernomen. ´Dat had de burgemeester niet mogen doen´, verklaarde de plaatsvervangend Chef van het Kabinet van de Commissaris, mr. H. Drewes.

Het vroegere Eerste Kamerlid Jan Nagel was verbijsterd toen hij de gang van zaken vernam: “Formulieren toesturen met het verzoek vertrouwelijke informatie te verstrekken over een sollicitant en tegelijkertijd anderen vertellen dat de sollicitant niet meedraait, dat is de zaak twee keer bedonderen. Een Commissaris van de Koningin die zo met mensen omgaat en bij een betrekkelijk eenvoudige sollicitatieprocedure zo vaak ernstig blundert, toont aan dat hij volledig ongeschikt is voor zijn functie”.

In de tweede ronde gaf Jef Burger als referenties dus het onafhankelijke Eerste Kamerlid Marten Bierman en het oud-Eerste Kamerlid Jan Nagel op. De laatste ontving een persoonlijke brief van de Commissaris van de Koningin Franssen. Deze verzoekt hem daarin een uitgebreid referentieformulier met spoed in te vullen `ten einde een oordeel te kunnen vormen over de sollicitant´. Jan Nagel: “Het waren nogal wat vragen en bijlagen die ik moest doornemen. Ik heb dat zorgvuldig gedaan en de nodige tijd hieraan besteed. Nadat ik de brief net gepost had, belde sollicitant dr. Jef Burger. Hij had nog geen antwoord van de Commissaris van de Koningin gehad, maar was wel gebeld door de burgemeester van Pijnacker – Nootdorp de heer Buddenberg.

Deze deelde Jef Burger mee dat hij van Commissaris van de Koningin Franssen had vernomen dat hij de sollicitatiebrief van Jef Burger terzijde had gelegd. Burger zou niet opgeroepen worden en evenmin zou zijn brief naar de vertrouwenscommissie van de Leidse raad doorgezonden worden.

Ik heb onmiddellijk de Commissaris van de Koningin gebeld en kreeg de plaatsvervangend chef van het Kabinet mr. H. Drewes aan de lijn. Die zat erg met de zaak in zijn maag en zei dat de burgemeester van Pijnacker dit nooit aan Burger had mogen meedelen. Later werd ik nog een keer teruggebeld met de mededeling dat de sollicitatie van Burger inderdaad terzijde was gelegd”.

“Als men de sollicitant in de waan laat dat zijn sollicitatie serieus wordt genomen en dat men inlichtingen over hem inwint en mij en wellicht anderen tijd en moeite vraagt om een beeld van de kandidaat te schetsen en tegelijkertijd buitenstaanders meedeelt dat de kandidaat al terzijde is geschoven, dan is niet alleen de sollicitant bijzonder incorrect behandeld maar ook degenen die men om informatie vraagt. We zijn gewoon belazerd. Ik ben benieuwd of er nog excuses door hem gemaakt worden, want dat is toch wel het minste wat je zou mogen verwachten”.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×