Sociale Werkvoorziening wordt ontzien

Bij de sociale werkvoorziening blijven meer banen behouden. Dat heeft staatssecretaris Rutte (SZW) besloten naar aanleiding van een amendement van de Tweede Kamer op de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het strategisch akkoord was afgesproken dat in 2003 1500 niet-ingevulde banen zouden worden geschrapt. Dit aantal is teruggebracht naar 775 banen.

Ook wordt het subsidiebedrag per baan met € 200,00 verhoogd. Op die manier worden werkgevers in de sociale werkvoorziening gecompenseerd voor de afbouw van de SPAK/VLW, die in het strategisch akkoord is afgesproken. Dit is een subsidie voor werkgevers die een werknemer tegen een laag loon of een langdurige werkloze in dienst nemen.

De banen die behouden blijven, worden verdeeld op basis van een verdeelsleutel waarbij gemeenten met de grootste wachtlijst de meeste banen krijgen. Het totaal aantal banen in de sociale werkvoorziening komt daarmee in 2003 uit op ruim 89.000.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×