Fractievoorzitter Welling van D66.

Leidse jeugdprijs na vijf jaar alsnog uitgereikt

Kinderen van de buitenschoolse opvang de Basisbende wonnen vijf jaar geleden de Leidse jeugdprijs. Door omstandigheden echter werd de prijs, een geldbedrag van 5000 gulden, nooit uitgereikt. Fractievoorzitter Olav Welling van D66 in Leiden kwam hier in oktober vorig jaar achter en wil dat de prijs er alsnog komt. In een van de ruimtes van de Basisbende hangt namelijk een certificaat aan de muur ter herinnering aan de prijs. “De kinderen die toen de prijs gewonnen hebben, zitten niet meer op de Basisbende, maar door het certificaat kennen veel kinderen op de Basisbende het verhaal van de gemeente die zijn afspraken niet na kwam”.

Op 4 juni 1998 ontvingen de kinderen een brief van de gemeente Leiden: “Op 13 mei jl. heeft het voorstel van de kinderen van de NSO De Basisbende de eerste prijs gewonnen van de Leidse jeugdprijs. Het betreft de realisatie van een mini-halfpipe in het Roomburgpark. Vanuit de gemeente zal het initiatief genomen worden om hiervoor een plan te maken. Zo spoedig mogelijk zullen de kinderen hiervan op de hoogte worden gesteld.” Daarna hoorden de kinderen er niets meer van.

Welling heeft nu voorgesteld om een alternatieve prijs ter beschikking te stellen. De oorspronkelijke locatie voor de halfpipe heeft namelijk al een alternatieve bestemming gekregen. De Basisbende heeft echter plannen om haar speelterrein opnieuw in te richten. Het geld zou goed gebruikt kunnen wor-den om speeltoestellen te kopen. Gemeente en Basisbende zijn ondertussen ge-zamenlijk dit voorstel aan het uitwerken. “Het moet gek lopen als die prijs in 2003 niet alsnog tot stand komt”, aldus D66’er Welling.

Geschiedenis Leidse Jeugdprijs

“Zonder inbreng van de jeugd is geen goed jeugdbeleid mogelijk.” Met deze gedachte besloot de gemeente Leiden de jeugd uit te nodigen met hen mee te denken over de Leidse plannen. Tijdens de manifestatie “Jeugd in beeld” op 13 mei 1998 discussieerden kinderen en jongeren met de nieuw gekozen raadsleden over de plannen uit “Lekker Belangrijk?!”, de jeugdversie van de nota jeugdbeleid van de gemeente Leiden. Niet alleen een kinder- en een jongerendebat stonden op het programma, ook de uitreiking van de Leidse jeugdprijs vormde een onderdeel van de manifestatie.

Tijdens de manifestatie werd de Leidse jeugdprijs uitgereikt. Een vijfkoppige jury beoordeelde plannen van vier genomineerde teams, met ideeën voor de veiligheid en leuke activiteiten in Leiden. De winnaars kregen een geldbedrag van 5000 gulden voor de uitvoering van hun plan. Prijswinnaar in de categorie tot 12 jaar was de Basisbende. Zij wilden dat er een halfpipe voor skaters in het Roomburgpark gerealiseerd zou gaan worden. De jury vond de halfpipe een leuk en haalbaar plan en de gemeente zou dit gaan uitvoeren.

Zowel de ambtenaren als de wethouders, die in 1998 bij de prijs betrokken waren, zijn vertrokken bij de gemeente Leiden. Met behulp van een informatiemap en krantenknipsels heeft D66-fractievoorzitter Welling daarom geprobeerd de gang van zaken te achterhalen. Een van de huidige ambtenaren was gelukkig bereid om de zaak volledig uit te zoeken. Na een paar maanden stond het vast dat de prijs inderdaad nooit was uitgereikt. D66, de Basisbende en de gemeente zijn het erover eens dat vijf jaar lang genoeg is om op een prijs te wachten.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×