Beveiliging politici en buitenlandse bedrijven

Als het tot een oorlog met Irak komt zal Leiden ‘als de situatie daartoe aanleiding geeft’ politici, buitenlandse bedrijven en instellingen en objecten zoals bijvoorbeeld energiecentrales of brandstofopslagplaatsen gaan beveiligen. Dat heeft burgemeester Lemstra woensdagavond bekend gemaakt. In een brief aan de Leidse raadsfracties informeerde de burgemeester hen welke maatregelen Leiden in voorbereiding heeft.

Lemstra wil niet ingaan op de details: “Vanwege de vertrouwelijkheid van het overgrote deel van de informatie die ik de afgelopen tijd heb ontvangen, kan ik u niet veel concrete informatie verschaffen.” De komende dagen zal burgemeester Lemstra via de media de Leidse bevolking op hoofdlijnen informeren over de mogelijke gevolgen voor Leiden van een oorlog tegen Irak. Lemstra wijkt hiermee af van het beleid van de meeste van zijn collega’s. De meeste burgemeesters doen niets met de informatie. Ze zien dat allemaal als ’topsecret’ of interne informatie, maar ik wil voorkomen dat men denkt: “Wat is er aan de hand?”, aldus Lemstra: “Ik wil daarbij absoluut voorkomen dat er een paniekerige sfeer ontstaat. Daar is ook geen aanleiding toe.”

Lemstra heeft met de politie een lijst opgesteld van mogelijke objecten en personen die voor beveiliging in aanmerking komen. Ervaringen die zijn opgedaan na de aanslag op 11 september 2001 op o.a. het World Trade Centre in New York zijn geëvalueerd en meegenomen in de nieuwe draaiboeken en richtlijnen. Ook met de brandweer, GGD en GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) is alle informatie die de gemeente vanuit de Rijksoverheid heeft ontvangen geanalyseerd om vast te stellen in hoeverre er concequenties zijn voor de Leidse regio. Ook is in Leiden en in de regio de rampenorganisatie doorgelicht.

Tenslotte zijn ook op het gebied van de gezondheidszorg voorbereidingen getroffen, om in het geval van een bacteriële of nucleaire aanslag aanslag op de allerergste situaties voorbereid te zijn. Burgemeester Lemstra: “Je moet in je voorbereidingen van het ergste uitgaan. Zo moet je bijvoorbeeld iedereen zo snel mogelijk kunnen vaccineren.” De draaiboeken van de bestrijding van het meningokokkenvirus hebben daarbij als voorbeeld gediend.

Om de saamhorigheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Leiden te bevorderen zal Lemstra de komende dagen de drie moskeeën in Leiden bezoeken: “Ik begrijp dat inwoners van Leiden zich zorgen maken over de toekomst, of dat nu is omdat men in het algemeen een oorlog vreest of omdat men vreest in het geval van een oorlog anders te zullen worden behandeld door mede-Leidenaren.” Lemstra wil duidelijk maken dat Leidenaren onderling veel sterker staan als ze begrip voor elkaar op kunnen brengen: “Het is belangrijk de eenheid te bewaren.”

Demonstraties voor of tegen de oorlog zal de gemeente toestaan, mits er vooraf overleg is gepleegd met de politie en de burgemeester. Dergelijke betogingen worden wel kritisch gevolgd: “We zullen opruiende taal, ophitsing en aanzetten tot haat niet tolereren en we zullen eventuele spanningen niet laten oplopen,” aldus Lemstra.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×