Financiering fractiekamers onduidelijk

Een meerderheid van de gemeenteraad is deze week akkoord gegaan met een krediet van 424.000 euro voor de verbouwing en inrichting van het pand aan de Breestraat 70. Daar worden de Raadsgriffie en de fractiekamers van de politieke partijen gevestigd. Wethouder Geertsema stelde voor het bedrag via de komende perspectiefnota te dekken. In de perspectiefnota, dat is de concept-begroting van de gemeente, wordt het geld voor het beleid van volgend jaar vastgesteld. GroenLinks en de ChristenUnie hebben grote bezwaren tegen deze vorm van financiering en willen dat het geld uit een onderhoudspotje voor gemeentelijke gebouwen komt. Volgens Geertsema is daar geen geld voor. “In feite zegt de wethouder nu ‘we dekken het nog wel eens’,” aldus GroenLinks raadslid Yvonne van Delft.

De twee partijen dienden een motie van die strekking in. Deze haalde het niet en dus werd het vooruitschuiven van de financiering goedgekeurd. Of, zoals burgemeester Lemstra het zei: “Met blijdschap en kanttekeningen aangenomen.”

GroenLinks en de ChristenUnie vrezen nu dat de verbouwing en inrichting van het ‘eigen’ pand ten koste gaat van toekomstig beleid. Dat is een slecht signaal richting de burgers die toch al niet zo positief over de politiek denken. Als straks bij de vaststelling van de perspectiefnota de 424.000 euro worden veiliggesteld, gaat dat dus ten koste van beleidsmatige zaken. “Daar gaan weer 1000 bomen,” zie je de argwanende burger al denken. Yvonne van Delft: “Die verbouwing moet gewoon betaald worden uit het potje dat daarvoor is bedoeld. Als er niet genoeg in zit, dan moet je dáár keuzes maken en het niet afwentelen op toekomstig beleid.”

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×