CU: "Aalmarktplannen niet gediend met wantrouwen"

De afgelopen weken is er weer de nodige commotie ontstaan over de Aalmarktplannen. Dit keer ging het om een via de media gevoerde woordenwisseling tussen voorzitter C. Waal van de projectgroep en wethouder R. Hillebrand. Ook een aantal oppositiepartijen mengt zich in deze discussie, die in de ogen van de ChristenUnie onvruchtbaar is en schade kan toebrengen aan het doel dat ons allen voor ogen staat: “Een breed gedragen besluitvorming over herstructurering van het Aalmarktgebied”.

“Het huidige conflict gaat formeel om de vraag wie de onderhandelingen met projectontwikkelaar MAB moet voeren,” aldus fractievoorzitter Filip van As van de ChristenUnie. “Onderliggend probleem is echter dat de diverse partijen elkaar blijkbaar nog steeds wantrouwen. Dit is fnuikend voor een proces, dat juist in de afgelopen veertien maanden een bemoedigend verloop heeft gekend”.

De afgelopen jaren zijn er veel momenten van crisis geweest over de Aalmarktplannen. In januari vorgi jaar leek het conflict uit te lopen op een referendum over de plannen. Van As: “Dit zou onherroepelijk tot uitstel of zelfs afstel van de Aalmarktplannen hebben geleid, hetgeen niemand wilde. De ChristenUnie heeft in die periode veel geïnvesteerd in het proces, teneinde de partijen nader tot elkaar te brengen. Tot onze grote opluchting zijn we hierin op het allerlaatste moment ook geslaagd”.

Op basis van het toen gesloten akkoord ging het oude plan van tafel. Een breed samengestelde projectgroep heeft in oktober vorig jaar een plan gepresenteerd, dat als basis dient voor de verdere besluitvorming. Daarmee is niet bij voorbaat gezegd dat alle onderdelen ook integraal kunnen worden overgenomen, maar het vormt wel het uitgangspunt voor de verdere besluitvorming.

“De uiteindelijke beslissing over de plannen wordt genomen door de gemeenteraad. Daarbij spelen niet alleen de wenselijke ontwikkelingen een rol, maar vindt ook een zorgvuldige afweging plaats van de (financiële) mogelijkheden en beperkingen van het voorliggende plan. Het is niet meer dan logisch dat het college van B&W hiertoe nader onderzoek verricht. Net zo vanzelfsprekend is het dat de uitkomsten hiervan kritisch zullen worden bezien door raad, projectgroep en andere belanghebbenden. Hierdoor kan iedere betrokkene aan dit proces een eigen steentje bijdragen,” aldus Van As die verder waarschuwt voor het verdwijnen van draagvlak voor de plannen: “Het proces van de afgelopen veertien maanden heeft laten zien dat het mogelijk is om te werken aan een breed draagvlak voor de herontwikkeling van het Aalmarktgebied. Zonder een basis van vertrouwen brokkelt dat draagvlak echter zienderogen af. Dat mogen we niet laten gebeuren”.

Leiden Aalmarktproject


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×