Arbitrageregeling voor nl-domeinen illegaal

De huidige, door de SIDN opgezette, regeling bij geschillen rondom .nl-domeinnamen is strijdig met de Europese wetgeving. Dit stelt de Leidse onderzoeker Alexander Tsoutsanis in zijn recent verschenen boek over domeinnaamgeschillen. De regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage in volgens hem in strijd met hogere wetgeving uit de Benelux en Europa. Dat meldt Webwereld.nl, een site met it-nieuws. Een handjevol bij SIDN (Stichtig Internet Domeinregistratie Nederland) aangesloten providers kwam eerder al tot dezelfde conclusie. Onder andere de Leidse provider Media Design maakte formeel bezwaar tegen de regeling.

Nederland beschikt sinds januari over een arbitrageregeling voor .nl-domeinnamen. Daarmee kunnen conflicten over inbreukmakende .nl-domeinnamen via arbitrage worden opgelost in plaats van via de rechter. Rechthebbenden kunnen zelf beslissen of ze naar de rechter stappen of gebruik willen maken van de alternatieve geschillenbeslechting. Voordeel van dit laatste is dat een procedure via de overheidsrechter duur is en langzaam verloopt. Bovendien wordt de rechter ontlast bij de instelling van een arbitragecommissie, zo is het idee.

In zijn onderzoek wijst Tsoutsanis erop dat zowel de Benelux Merkenwet als de Gemeenschapsmerkenverordening alleen de overheidsrechter bevoegd verklaren en niet de arbiter. “Arbiters onder .nl-domeinnaamarbitrage lijken daarom helemaal niet bevoegd om te oordelen over merkinbreuk op Benelux- of Gemeenschapsmerken en daarmee lijkt .nl-domeinnaamarbitrage over merkinbreuk illegaal”, aldus de Leidse onderzoeker. Volgens de Leidse onderzoeker heeft dit ernstige consequenties. De overheidsrechter is namelijk wettelijk verplicht tenuitvoerlegging van een uitspraak te weigeren. Hierdoor is de overdracht van bijvoorbeeld een gekaapte domeinnaam niet mogelijk.

Tsoutsanis meent dat deze kwestie uiteindelijk zal moet worden opgelost door het Benelux Gerechtshof en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Dat kan echter nog jaren duren. Hij noemt het ‘onbegrijpelijk’ dat de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland (SIDN) na anderhalf jaar voorbereiding met een regeling komt die ‘evident in strijd is’ met hogere regelgeving uit de Benelux en Europa. Ook de Nederlandse overheid krijgt een uitbrander van Tsoutsanis: “De Nederlandse regering heeft met zijn weinig daadkrachtige politiek van zelfregulering vooralsnog weinig tot geen beleid ontwikkeld met betrekking tot de regulering van domeinnamen.” De regering steunt volgens hem hiermee stilzwijgend de in zijn ogen illegale regeling van SIDN.

De SIDN is mij monde van directeur Bart Boswinkel niet onder de indruk van de felle kritiek. “Wij hebben al deze argumenten wel degelijk onderzocht. Echter, wij kwamen tot heel andere conclusies.” Boswinkel stelt dat de huidige arbitrageregeling op geen enkel punt strijdig is met de wetgeving in de Benelux of Europa. “Het is een heel technische, juridische kwestie, maar wij menen dat Tsoutsanis een aantal zaken heeft veronachtzaamd. De boude stellingen zijn dan ook helemaal voor zijn rekening.” SIDN zal de zaak niet opnieuw onderzoeken: “We hebben er al grondig naar gekeken.”

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×