Benefriet-concert voor kinderafdeling LUMC

Op 20 mei zal de ‘Slechte Band‘ uit Leiden hèt Benefriet-concert geven. Hierbij wordt geld ingezameld voor muziekinstrumenten voor de kinderafdeling van het LUMC. Locatie van de Benefriet is de poortwachterszaal van brasserie de Poort van Leyden (Haven 100 te Leiden). Tijdens deze Benefriet wordt een verrassend menu geserveerd dat in ieder geval uit friet zal bestaan. Het wordt muzikaal omlijst door de Slechte Band. Nieuwe nummers en een heuse veiling moeten van de avond een uniek evenement maken. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot circa 22.30 uur.

De kaarten voor dit speciale concert kosten slechts € 20 per stuk. Drankjes zijn voor eigen rekening. 20% van de drankomzet komt ook ten goede aan het goede doel.

Met de onderstaande strook (print uit!) kunt u de kaarten bestellen. Stuur de strook op naar De Slechte Band, Topaaslaan 2, 2332 JC LEIDEN. Faxen kan ook: 071-5281967. Betaling geschiedt d.m.v automatische incasso. Het geld voor de kaarten wordt dus van uw rekening afgeschreven. Daarna wordt u op de gastenlijst geplaatst. U krijgt geen bevestiging. Meer informatie bij Frank van Leeuwen (071-5281968 en info@slechteband.nl).

Ja, ik steun het goede doel en bestel __________ kaarten voor de Benefriet van 20 mei 2003.

Naam: ____________________________________________________________________

Adres: ____________________________________________________________________

Postcode: ________________________ Plaats: _________________________________

Lid van de fanclub? Ja/Nee

E-mail: ___________________________ Telefoon: ___________________________

Hierbij machtig ik de Slechte Band om eenmalig ______* € 20 = ________ van mijn bank- of giro-rekeningnummer _________________ af te schrijven ten gunste van de ‘Benefriet 2003’.

Datum: ___________________ Handtekening:______________________________

Leiden benefriet


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×