Grote verkeerscontrole op A44

Sinds vanmorgen 08.30 houden de politie, het KLPD afdeling Randstad, de Inspectie Verkeer en Waterstaat divisie vervoer, de Douane en de provincie Zuid Holland op het parkeerterrein achter benzinestation Elsgeest aan de oostbaan van de A44 in Oegstgeest een grootscheepse en uitgebreide verkeerscontrole. De controle duurt nog tot 13.30 uur.

Doel van de grootscheepse actie is de controle op de naleving van de Wegenverkeerswet, de Reglementen verkeersregels en verkeerstekens, het Voertuigreglement, Milieuwetgeving, de Wet goederenvervoer en diverse bepalingen op het gebied van douane en accijnzen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×