Stijging woonlasten bespreekbaar voor PvdA

“Leiden moet qua woonlasten bij de middenmoters blijven en niet meer in de top van duurste gemeenten terecht komen,” dat zei PvdA-raadslid Marije van den Berg eerder deze week bij de behandeling van de Perspectiefnota. Dat de Onroerend Zaakbelasting daarom met ingang van 2005 wat meer omhoog gaat, ziet ze als onvermijdelijk. “De OZB moet wel worden aangewend voor woningverbetering”, zo vond Van den Berg. Volgens fractievoorzitter Gerard van Hees van GroenLinks betekent dat dat de PvdA de OZB fors wil verhogen. Leiden wordt met de voorgestelde verhoging namelijk goedkoper en zit helemaal niet bij de middenmoters. Wethouder Van der Sande (VVD, financiën) maakte het plaatje compleet: “In de top 34 van grotere gemeenten staat Leiden nu op de 30e plaats. In 2002 was dat nog de 26e.” Leiden behoort inmiddels bij de goedkopere gemeenten.

Van den Berg drong verder aan op het snel beginnen aan de noodzakelijke taakdiscussie. Daarin moet Leiden beslissen welke zaken er in de toekomst niet meer door de gemeente worden uitgevoerd of ondersteund. “Leiden ademt bezuinigingen, maar de Perspectiefnota niet,” zo had Van den Berg tot haar verbazing vastgesteld. Ze wil zo snel mogelijk duidelijkheid voor de stad en de ambtenaren.

Voor de PvdA staat een aantal zaken absoluut niet ter discussie. Zo moet er prioriteit worden gegeven aan het beheer van binnenstedelijk groen. “Liever groen dat doorgroeit, dan groen dat doodgaat,” is het devies van de sociaaldemocraten. De schone stad, één van de zaken waarin sinds enkele jaren veel wordt geïnvesteerd, moet als het aan de PvdA ligt meer op wijkniveau worden geregeld: “Wijken moeten kunnen kiezen tussen schoner of groener.” Wethouder Van der Sande gaf aan dat Leiden voorlopig noodgedwongen kiest voor handhaving van bestaand groen, boven uitbreiding ervan. Wel is er sprake van een autonome groei, bijvoorbeeld door de oplevering van de nieuwbouwwijk Roomburg, waar uiteraard ook openbaar groen wordt aangelegd.

Ook uitbreiding van het aantal seniorenwoningen heeft absolute prioriteit. Van den Berg hield een krachtig pleidooi voor het aanpassen van bestaande woningen, zodat deze ‘levensloopbestendig’ worden gemaakt. Brede scholen in alle wijken, snel beginnen met de planning van het wijkontwikkelingsplan voor Leiden Zuid-West en het Grotestedenbeleid zijn verder nog zaken die de PvdA op het lijstje van belangrijke zaken heeft staan.

Tenslotte drong Van den Berg er bij het college op aan om de raad een samenhangende planning te geven voor alle projecten in Leiden: “Kiezen ok, maar dan moeten we wel echt goed weten waar we voor kiezen.”

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×