Cultureel Platform Leiden: "Sloop Aalmarktschool dreigt"

Als het Aalmarktplan van het college van B&W wordt uitgevoerd, wordt de Aalmarktschool wel degelijk gesloopt. Dat schrijft bestuurslid Evelyne Verheggen van het Cultureel Platform Leiden (waarvan NAP-voorzitter Cees Waal ook voorzitter is) op de website van de Leidse PvdA. Op de site legt wethouder Hillebrand (Ruimtelijke Ordening) uit wat volgens hem de bezwaren van de projectgroep Nieuw Aalmarkt Plan (NAP) tegen het nu door het college vastgestelde plan zijn. “Bijna goed Ron,” schrijft Verheggen om vervolgens te schetsen dat het college de Aalmarktschool in zijn geheel wil slopen om vervolgens de gevel ‘met dichterlijke vrijheid’ weer op te bouwen. De nieuwe gevel zou bovendien zes meter hoger worden dan de bestaande.

Volgens Hillebrand zijn de verschillen tussen het NAP en het college helemaal niet zo groot. Hij noemt vier zaken, waarover geen overeenstemming bestaat, maar, aldus Hillebrand: “Voorzover mij bekend, steunt elk onderdeel op een meerderheid van de projectgroep.”

Volgens Verheggen is er ook geen overeenstemming over de Boommarkt-garage. Het college wil daar 250 parkeerplaatsen voor binnenstadbezoekers en 100 voor bewoners. De projectgroep houdt vast aan minimaal 200 bewonersplaatsen. Ook over de manier waarop V&D in de toekomst het beste bevoorraad kan worden, bestaat verschil van inzicht. Tenslotte is ook de breedte van de passage tussen de Haarlemmerstraat en de Stille Rijn nog onderwerp van discussie. De projectgorpe wil dat die, net als de andere stegen in de omgeving, maximaal vier meter bedraagt en niet, zoals nu beschreven, maximaal vijf.

Advertentie

Leiden Aalmarktproject


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×