Universiteit Leiden groeit gestaag

Steeds meer studenten gaan aan de Universiteit Leiden studeren, zowel absoluut als relatief. Telde de universiteit in 1997 nog 2620 eerstejaarsstudenten, nu zijn dat er 3664, dus ruim duizend meer. Vijf jaar geleden kwam dat aantal overeen met 8,5 procent van het totaal aantal eerstejaars in Nederland, nu is dat percentage gestegen tot 9,8. “Het is stimulerend voor nieuwe initiatieven op dit terrein dat kennelijk de inspanningen om het onderwijs te verbeteren en te vernieuwen en de nieuwe aanpak en intensivering van communicatie en marketing hun vruchten afwerpen”, schrijft het College van Bestuur van de Universiteit Leiden in het Jaarverslag 2002.

Een van de herkenbare punten van de Leidse universiteit is de nadruk die zij legt op de kwaliteit van het fundamenteel onderzoek en de inspiratie die daarvan uitgaat op het onderwijs. Mede om de belangen van het fundamenteel onderzoek krachtiger te kunnen verdedigen is vorig jaar in Leiden de League of European Research Universities opgericht. Hierin werkt Leiden samen met elf andere vooraanstaande onderzoeksgedreven universiteiten. “Een instelling die op dit terrein aan de top wil staan, kan niet anders dan zich internationaal oriënteren. Dat betekent onder meer dat de Universiteit Leiden zich bij het aantrekken van stafleden en studenten niet tot Nederland beperkt, maar actief is in heel Europa en zo nodig daar buiten”, aldus het College van Bestuur.

In eigen land wordt de samenwerking met de Technische Universiteit Delft geïntensiveerd. Dit mondde tot dusverre al uit in drie gezamenlijke opleidingen: Life Science and Technology, Sustainable Molecular Science and Technology en Wiskunde, alsmede een gezamenlijke master Nanoscience.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×