In plaats van burgemeester & wethouders zaten bij de behandeling van het raadsvoorstel de initiatiefnemers, Peter Bootsma (D66, uiterst rechts) en Paul Laudy (VVD, tweede van rechts), achter de collegetafel. (foto: Chris de Waard).

Leidse terrassen langer open

De Leidse gemeenteraad heeft vanavond met een ruime meerderheid ingestemd met een voorstel van D66 en de VVD om de horeca in Leiden bij wijze van experiment toestemming te geven om hun terrassen in de weekeinden langer open te houden. Het oorspronkelijke voorstel ging uit van ruimere tijden op maximaal 10 extreem mooie dagen in de maanden juli en augustus.

Daar leek geen meerderheid voor, maar een wijzigingsvoorstel van GroenLinks bleek voor 28 van de 39 raadsleden een redelijk alternatief. Tegenstemmers waren de PvdA, de ChristenUnie, de SP en Daan Sloos van Leefbaar Leiden. De terrassen mogen deze zomer elk weekend twee uur langer open zijn, ongeacht het weer.

Fractievoorzitter Daan Sloos stemde tegen de langere openingstijden. Hij gaf aan principieel tegen het gebruik van alcohol te zijn. Zijn twee fractiegenoten, Piet Peper en Daniel van Schoonderwoerd den Bezemer, waren wel voor. De ChristenUnie had van meet af aan al aangegeven niets in het voorstel te zien en stemde dus tegen. De PvdA bleek te worstelen met het voorstel, maar stemde na een schorsing uiteindelijk toch tegen. Met name het feit dat aan de verruiming geen inspraakperiode voor belanghebbenden vooraf gaat, was tegen het zere been van de PvdA die D66 verweet zo makkelijk afstand te doen van de inspraakmogelijkheid voor omwonenden.

Het besluit was op politiek gebied overigens een politieke primeur in Leiden. Voor het eerst sinds de invoering van het duale bestel, kwam de gemeenteraad zelf met een initiatief raadsvoorstel.

Leiden terrassen


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×