Op een drukbezochte persconferentie presenteerde wethouder Alexander Geertsema (Toerisme) dinsdagmorgen de zogenaamde 'definitiestudie' voor de viering van de 400e geboortedag van Rembrandt. (foto: Chris de Waard).

Plannen Rembrandtjaar gepresenteerd

“In Leiden zag Rembrandt het Licht” is de slogan waarmee Leiden vanaf 2006 de boer op gaat als dé Rembrandtstad. Het Rembrandtjaar moet de Sleutelstad voorgoed op de toeristische kaart zetten als de geboortestad van de wereldberoemde schilder die zijn jonge jaren hier doorbracht. Op 25-jarige leeftijd verhuisde hij naar Amsterdam. Ook die stad zal in 2006 volop aandacht besteden aan de 400e geboortedag van de kunstschilder.

Leiden gaat voor ‘De jonge Rembrandt’, terwijl Amsterdam inzet op de volwassen Rembrandt. Hoewel de gemeentelijke reserves het eigenlijk niet toelaten, heeft de gemeenteraad begin juli toch besloten om 1,3 miljoen in de viering te steken. “Niks doen zou een vergissing zijn die je in 100 jaar niet goed kan maken,” zo verklaarde wethouder Geertsema. De gemeentelijke bijdrage komt nu uit een tijdelijke verhoging van de toeristenbelasting.

Hoewel een ruime meerderheid van de Leidse raad het voorstel begin juli steunde, werd er wel stevig over gediscussieerd. Zo twijfelen veel raadsleden of de Rembrandtviering inderdaad zoveel zal opleveren, als waar de plannenmakers nu van uitgaan. De gemeente rekent op een rendement van 7 tot 15 miljoen, als het bedrijfsleven bereid is ook zo’n 6 miljoen te steken in voornamelijk de promotie van het Rembrandtjaar. De extra inkomsten moeten komen van de 300.000 toeristen extra waar Leiden in 2006 op rekent. “Als Delfsail in één weekend een miljoen bezoekers trekt, moet Leiden er toch 300.000 extra kunnen trekken in een heel jaar,” denkt Geertsema. Naast geld en bezoekers moet de Rembrandtviering Leiden in het jaar van de viering ook nog eens 200 nieuwe banen opleveren. Op langere termijn rekent Leiden op zo’n 140 extra banen.

Ook maakte de raad zich zorgen over het culturele gehalte van de viering. Zo heeft Leiden in de Lakenhal bijvoorbeeld slechts twee doeken van de meester en dat is wat karig voor een expositie. Wethouder Geertsema legde het dinsdag nog eens uit aan de hand van de gepresenteerde definitiestudie. Een kleurrijke brochure, waarin tal van plannen staan die in 2006 uitgevoerd zouden kunnen worden. Dat daar ook talloze ideetjes tussen zitten die niet van enorm cultureel gehalte zijn, bijvoorbeeld het vervangen van de mannetjes in de Leidse verkeerslichten door Rembrandtlogo’s, ziet Geertsema allerminst als een probleem. De viering moet voor iedereen wat bieden en dan mag er best sprake zijn van enige ‘verdisneyfisering’ van het feest. Zo stelde Geertsema voor om te proberen in 2006 een opname van ‘Tussen Kunst en Kitch’ naar Leiden te halen.

Met het culturele gehalte komt het volgens Geertsema ook best goed. Zo wordt er gewerkt aan een musical over Rembrandt waarvoor de Leidse Schouwburg al tientallen voorstellingen wil inkopen. Ook zal er zeker een tentoonstelling komen met doeken van Rembrandt. Het Ministerie van OC&W heeft zich bereid verklaard om garant te staan voor een bedrag van 1,2 miljard euro aan verzekerde waarde van de schilderijen. Verder zal het Weddesteegplein, tegenover de plek waar Rembrandt’s geboortehuis ooit stond, worden opgeknapt en zal ook de Latijnse School een prominente rol krijgen tijdens het jubileumjaar. Rembrandt ging daar naar school.

Herbouw van Rembrandt’s geboortehuis, een wens van velen, staat niet op de planning. “Dat komt”, zo legt Geertsema uit, “omdat niemand weet hoe dat huis er uit heeft gezien.” Zo’n 100 jaar geleden werd het huis in de Weddesteeg gesloopt, maar zelfs van dat huis is niet bekend of het het originele huis was of dat er eerder op die plek een ander huis heeft gestaan.

Voor de viering werkt Leiden nauw samen met de gemeente Amsterdam en het Rijksmuseum dat veel doeken van Rembrandt bezit, het Ministerie van OC&W en Toerisme & Recreatie Nederland (TRN) en VVV Holland Rijnland. TRN moet Leiden wereldwijd op de kaart zetten als Rembrandtstad. Niet alleen in 2006, maar vanaf 2006. Op die manier kan Leiden blijvend profiteren van de nieuwe uitstraling. Dat moet structureel tot 200.000 extra toeristen per jaar leiden. Over een jaar moeten het definitieve programma en de financiering rond zijn.

Leiden Rembrandt


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×