Meer kamers voor buitenlandse studenten in Leiden

Donderdagmiddag hebben woningstichting Portaal, de gemeente Leiden en de Universiteit Leiden een overeenkomst voor tijdelijke verhuur van kamers aan buitenlandse studenten getekend. Loco-burgemeester Hillebrand ontving de ondertekenaars die met de plannen een aanzienlijke bijdrage willen leveren aan het terugdringen van de kamernood onder Leidse studenten.

Vrijkomende woonruimte in twee complexen van woningstichting Portaal in Leiden zal tijdelijk gebruikt worden voor de huisvesting van buitenlandse studenten van de Universiteit Leiden. Maximaal komen hier 407 woningen beschikbaar. Op 1 september kunnen de eerste vijftien buitenlandse studenten hier al gaan wonen. Het gaat om woningen in Leiden Noord aan de Willem de Zwijgerlaan/Koningstraat en in de Mors aan de Diamantlaan.

De Universiteit Leiden kan de vrijkomende kamers goed gebruiken nu steeds meer buitenlandse studenten voor een tijdelijk verblijf in Leiden kiezen om een programma te volgen. In Leiden studeren momenteel circa achthonderd buitenlandse studenten, terwijl er ongeveer tweehonderd teleurgesteld moesten worden wegens gebrek aan woonruimte. Voor Portaal is de leefbaarheid van beide complexen belangrijk in de periode van planvorming van de wijk. De woningen worden niet meer uitgegeven voor permanente bewoning en leegstand komt de leefbaarheid niet ten goede. Om toch voor bewoning te zorgen is tijdelijke huisvesting van buitenlandse studenten een goede oplossing. De buitenlandse studenten maken geen aanspraak op permanente huisvesting, zij huren een woning voor maximaal een jaar.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×