Jan Laurier neemt afscheid als raadslid

Op 8 oktober neemt Jan Laurier (GroenLinks) afscheid als lokaal politicus. Met het vertrek van Jan Laurier verliest GroenLinks zijn meest ervaren raadslid en de man die ruim tien jaar voor een belangrijk deel het lokale gezicht van GroenLinks bepaalde. Niet alleen lokaal, maar ook op nationaal niveau trok hij de aandacht met onder andere de Leidse CAO voor banenpoolers met functieloon, de aparte regeling voor asielzoekers zonder status, het verzet tegen de Koppelingswet en het categorale minimabeleid. Laurier geeft in een brief aan College en raad ‘slijtage na 16 jaar actieve deelname aan het Leidse stadsbestuur’ als reden voor zijn vertrek.

Laurier is het langstzittende raadslid in Leiden. Begin vorig jaar stapte Laurier, een week voor de gemeenteraadsverkiezingen, op als wethouder toen de VVD het vertrouwen in hem opzegde. In de raad zal Laurier worden opgevolgd door Rianne Becht, die nu nog voorzitter is van GroenLinks-Leiden.

Becht had eerder zitting in het landelijke partijbestuur. Ze is in Wageningen afgestudeerd als milieueconoom en momenteel werkzaam bij de Fietsersbond in Utrecht als beleidsmedewerker. Zij zal in de fractie de beleidsterreinen “Bestuur en Veiligheid” en “Regionale Aangelegenheden” gaan behartigen.

In Leiden heeft Jan Laurier zijn sporen verdiend met onder andere de ecologische hoofdstructuur, de Bomennota en de milieueffectrapportages voor de polders. De GroenLinks-fractie betreurt het vertrek van Jan Laurier, maar heeft daarvoor “gezien zijn lange staat van dienst en zijn verdiensten voor de stad en GroenLinks” alle begrip. Fractievoorzitter Gerard van Hees: “Het vertrek van Jan Laurier betekent een enorme aderlating voor de fractie, wij zullen zijn ervaring en inzichten in de komende tijd missen. De fractie en GroenLinks zijn hem veel dank verschuldigd”. Ook het bestuur van GroenLinks Leiden laat in een reactie weten zijn vertrek te betreuren, maar er alle begrip voor te hebben.

Leiden becht


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×