Terugdringen illegaal grofvuil succesvol

De eind november 2002 door wethouder Rogier van der Sande gestarte campagne om de vervuiling rond wijkcontainers terug te dringen is een groot succes, zo laat de gemeente weten. In het collegeprogramma was afgesproken om de vervuiling op en rond wijkcontainers met 25% terug te dringen. Dat is gelukt. De campagne is onderdeel van het project ‘Leiden ruimt op!’. Onder die noemer zet de dienst Milieu en Beheer gedurende drie jaar extra mensen en middelen in om de stad op te ruimen en opgeruimd te houden.

De dienst Milieu en Beheer verrichtte tussen december 2001 en maart 2002 en december 2002 tot en met maart 2003 metingen. Na vergelijking blijkt nu dat de hoeveelheid illegaal afval met een kwart is afgenomen.

Bij de metingen is gekeken naar het aantal kilo’s opgehaald illegaal grofvuil, het aantal kilo’s weggehaald illegaal grofvuil bij de wijkcontainers per inwoner en per wijkcontainerlocatie, het aantal gemaakte afspraken via het Servicepunt Woonomgeving voor het laten ophalen van grofvuil en het aantal meldingen over illegaal grofvuil bij wijkcontainers dat is binnengekomen bij de reinigingscontrole.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×