Wethouder Rogier van der Sande biedt de conceptbegroting 2004 aan aan plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, Liesbeth Hesselink. (Archieffoto: Chris de Waard).

Gemeente presenteert begroting 2004

Wethouder Van der Sande (VVD, financiën) heeft gisteren de concept-begroting voor 2004 gepresenteerd. Daarbij werd deze door hem aangeboden aan Liesbeth Hesselink, plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. De Leidse begroting voor 2004 is sluitend en de ontwikkeling van de lasten voor de burgers blijft beperkt. Het blijft wel nodig om in 2005 en volgende jaren nog een bedrag van € 8 miljoen per jaar te bezuinigen.

Het college van burgemeester en wethouders legt de gemeenteraad een sluitende begroting voor 2004 voor. Dit ondanks het feit dat de bezuinigingen van het kabinet Balkenende II opnieuw minder inkomsten voor de gemeente Leiden tot gevolg hebben. Deze tegenvaller wordt gecompenseerd door extra inkomsten uit bouwleges en door minder uit te geven aan die zaken waar ‘Den Haag’ de gemeente Leiden op kort. De lastenontwikkeling voor de burgers blijft volgend jaar beperkt tot de zogenoemde ‘trend’. De trend is gelijk aan het gemiddelde inflatiepercentage over de drie voorgaande jaren.

Voor de jaren 2005 en verder blijft het wel nodig om € 8 miljoen te bezuinigen. De gemeenteraad heeft dit afgelopen juli al besloten. De komende maanden wordt daarom een takendiscussie gevoerd die tot doel heeft te onderzoeken welke gemeentelijke taken geschrapt of anders uitgevoerd kunnen worden. Begin 2004 moet deze discussie uitmonden in een raadsbesluit.

De Begroting 2004 wordt op 11 en 12 november behandeld en vervolgens vastgesteld in de gemeenteraad. Tussen 29 oktober en 6 november wordt de Begroting 2004 behandeld in de diverse raadscommissies.

Leiden begroting


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×