Twee koninklijke onderscheidingen bij UVV Voorschoten

Tijdens de slotbijeenkomst van het 50-jarig jubileum van de Unie van Vrijwilligers in Voorschoten, reikte burgemeester Verver twee Koninklijke Onderscheidingen uit. Het gaat om mevrouw Groenenberg en mevrouw Robbertsen, die beiden al sinds 1953 actief zijn bij de UVV en dus ook hun jubileum vieren. De dames worden benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Voor mevrouw Groenenberg was de watersnoodramp van 1953 de aanleiding om zich in te zetten voor haar medemens. Zij was een van de eersten die zich aansloot bij de toen pas opgerichte Voorschotense afdeling van de Unie van Vrijwilligers. Zij deed vooral veel voor ouderen. Via de UVV zette zij zich in voor tal van projecten, zoals tafeltje-dekje, het ‘rijdende winkeltje’ in bejaardentehuizen, ziekenhuisbezoek, thuiszorg en kledingbeurzen.Groenenberg was van 1953 tot 2002 plaatsvervangend projectleider bij de Ouderensoos. Daarvoor hield zij de financiële administratie bij, waardoor de Ouderensoos zichzelf steeds kon bedruipen. Behalve voor de Unie van Vrijwilligers en de Ouderensoos, was mevrouw Groenenberg ook als vrijwilliger actief voor twee verzorgingstehuizen, de Oranjevereniging, Stichting Paardenmarkt en voor geestelijk gehandicapten. Vanwege haar inzet voor de gemeenschap in Voorschoten ontving zij in 1993 de Voorschotense Roemer.

Mevrouw Robbertsen is geboren in 1917 en daarmee één van de oudste vrijwilligers van Voorschoten. Ondanks haar hoge leeftijd zet zij zich nog steeds in voor de gemeenschap. Ze was projectleider van de Ouderensoos en organiseerde het ?rijdende winkeltje? in bejaardentehuizen. Door contact te onderhouden met eenzame bejaarden was zij voor velen een lichtpuntje in het bestaan. Voor haar inzet voor ouderen benoemde de ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor ouderen) haar tot Lid van Verdienste. Naast het ouderenwerk deed mevrouw Robbertsen gedurende lange tijd bestuurs- en vrijwilligerswerk bij verschillende organisaties. Zo was zij penningmeester van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, bestuurslid en lid van de begeleidingscommissie van de Stichting Sociaal Raadswerk, vrijwilligster bij de wereldwinkel in Doorn en vrijwilligster bij een congrescentrum in Noordwijkerhout. Evenals mevrouw Groenenberg ontving zij in 1993 de Roemer voor haar grote inzet voor de samenleving in Voorschoten.

Advertentie

Geen categorie


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×