Gemeente aansprakelijk bij vervuilde grond Roomburg

De gemeente Leiden aanvaardt alle aansprakelijkheid, als zou blijken dat de grond, waarop de nieuwbouwwijk Roomburg wordt gebouwd, is vervuild, zonder toedoen van de huidige aspirant-kopers. Wethouder Geertsema (o.a. Grondzaken) zal dat duidelijk maken in een zogenaamde ‘side letter’, die hij ter verduidelijking zal versturen aan de aspirant-kopers van woningen op Roomburg. De onduidelijkheid ontstond na een passage in het contract, dat de makelaars voorlegden aan de toekomstige bewoners. Hierin stond dat de aspirant-kopers de gemeente niet aansprakelijk mogen stellen wegens enige tekortkoming of onrechtmatige daad. Dat zorgde voor commotie, omdat veel burgers er niet op gerust zijn dat de grond van Roomburg echt schoon is. De wijk ligt namelijk naast De Bult: de voormalige vuilstortplaats van de gemeente.

De gemeenteraadsvergadering waarin deze kwestie werd besproken, kon rekenen op veel interesse van de aspirant-kopers. Zij waren in grote getalen aanwezig. “Ik heb nog nooit zoveel interesse gezien in een gemeenteraadsvergadering”, grapte burgemeester Lenferink, die de vergadering voorzat. Middels applaus lieten de gasten duidelijk weten wie hun standpunt het beste verwoordde. Het populairste jongetje van de klas bleek Gerard van Hees van GroenLinks te zijn. Zijn fractie diende, samen met het CDA, een motie in, waarin werd gepleit voor het schrappen van de onrustmakende passage. De wethouder wilde dit echter niet doen, omdat het contract afkomstig was van de makelaars en niet van de gemeente. Bovendien is de beruchte passage “een standaardclausule in dit soort contracten”, aldus Geertsema.

Na de uitleg van de wethouder probeerden vooral De Haan (CDA) en Van Hees hun motie er toch doorheen te krijgen. De indieners kregen intussen bijval van de SP en Leefbaar Leiden, waarbij de laatste partij aantekende dat ze nog steeds vindt dat er nooit gebouwd had mogen worden op Roomburg. PvdA en D66 namen genoegen met de side letter van de wethouder.

Uiteindelijk besloot Van Hees zijn motie op de lange termijn-agenda te laten plaatsen, zodat dit onderwerp in een algemenere context besproken kan worden. Na het afsluiten van dit agendapunt stroomde de publieke tribune gauw leeg. De aspirant-kopers leken overwegend tevreden.

Leiden roomburg


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×