Bijna een half miljoen euro subsidie voor klimaatbeleid

De Milieudienst West-Holland heeft € 444.000,00 subsidie ontvangen van het ministerie van VROM. Het geld is bedoeld voor de begeleiding van klimaatprojecten in de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Warmond en Zoeterwoude. Naast energie besparen ligt de nadruk op het stimuleren van de toepassing van duurzame energievormen, duurzaam wonen en werken en duurzame mobiliteit in de gemeenten. De projecten zijn een intensivering van het reguliere werk van de Milieudienst en de gemeenten.

De klimaatprojecten zorgen voor een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, waarover internationaal bindende afspraken zijn gemaakt. Door de projecten wordt ook de voorraad aardolie, aargas en kolen minder uitgeput.

Vervoer, openbare verlichting, gemeentelijke gebouwen, duurzame energiebronnen, bedrijven, burgers: dit is maar een greep uit de vele onderwerpen waarop de projecten zich zullen richten. De Milieudienst en de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Warmond en Zoeterwoude zullen de komende vier jaar samen of solo de projecten gaan realiseren.

Het Klimaatbeleid en energiebesparing zijn belangrijke speerpunten voor de Milieudienst West Holland voor de komende vier jaar. Het Klimaatbeleid is een verbreding van het traditionele energiebeleid. Energiebesparing blijft een prominent onderdeel van het klimaatbeleid. Het ministerie van VROM heeft een subsidieregeling, het zogenaamde BANS Klimaatconvenant, ingesteld. Deze regeling is voor de uitvoeringsbegeleiding van de energiebesparingsprojecten in het kader van het Klimaatbeleid. De BANS-subsidie geeft een extra impuls aan de uitvoering van het klimaatbeleid in deze regio.

De gemeenten en de Milieudienst geven met de uitvoering van de projecten tot in 2007 lokale invulling aan de zogeheten Kyoto-afspraken. Dit zijn internationaal gemaakte afspraken om het broeikaseffect terug te dringen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten ondertekende in 2002 het Klimaatconvenant en committeerde zich hiermee aan een gerichte invulling van de Kyoto-afspraken.

Advertentie

Geen categorie


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×