ChristenUnie: Meer controle vrijhouden blindengeleidestroken

De Leidse ChristenUnie heeft het college van B&W gevraagd om meer toezicht op het vrijhouden van blindegeleidestroken in de stad. Onlangs bleek tijdens de internationale ‘Dag van de Witte Stok’ dat het op veel punten in Leiden droevig is gesteld met de doorgang voor visueel gehandicapten. Fractievoorzitter Filip van As van de ChristenUnie: “Ik heb aan den lijve kunnen ondervinden hoezeer visueel gehandicapten afhankelijk zijn van hulpmiddelen als blindegeleidestroken, klanktegels en dergelijke. Deze zijn in Leiden op veel plaatsen aangebracht. Het gebruik kunnen maken van deze hulpmiddelen staat of valt (letterlijk) met een vrije doorgang”.

Obstakels kunnen tot ongemakken, valpartijen en zelfs verkeersgevaarlijke situaties leiden. De ervaring leert dat veel mensen hier geen acht op slaan. Fietsen, brommers en auto’s worden soms dwars over een geleidestrook geplaatst. Een ander, al jarenlang bekend, probleem vormt de blokkade van geleidestroken op de Haarlemmerstraat. Hier gaat het onder meer om winkeliers die koopwaar, borden of andere aandachttrekkers op en over de geleidestrook plaatsen.

Volgens Van As komen de meeste problemen voort uit onbedachtzaamheid en soms zelfs regelrechte onwetendheid. Hij pleit dan ook voor een voorlichtingscampagne om de Leidse burgers en ondernemers te attenderen op het belang en doel van geleidestroken, klanktegels e.d.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×