Tijdelijke oplossing voor aanhouding bouwaanvragen

De gemeente Leiden heeft een tijdelijke oplossing gevonden voor de aanhoudingsplicht voor bouwaanvragen in de Leidse binnenstad. B&W hebben een beleidskader vastgesteld, waarbinnen een vooruitakkoord kan worden verleend. Hierdoor kunnen bouwplannen in een aantal gevallen toch worden uitgevoerd. Het gaat daarbij om gevallen waarbij grote schade zou ontstaan als er niet met de (ver)bouw kan worden begonnen.

De gemeente zal een vooruitakkoord verlenen in het geval van gevaarlijke situaties of bijvoorbeeld bij noodzakelijke restauraties van monumenten. Ook als uitstel van een bouwplan zou leiden tot onaanvaardbare schade op sociaal, economisch of maatschappelijk gebied, zal alsnog toestemming worden verleend. Ook wanneer de bouwaanvraag uitsluitend betrekking heeft op interne veranderingen of ondergeschikte externe veranderingen waarbij er geen sprake is van aantasting of wijziging van het beschermd stadsgezicht, kan een vooruitakkoord worden verleend.

De constructie met de vooruitbesluiten is nodig, nadat enkele maanden geleden jurisprudentie ontstond over de bestemmingsplannen. Als hier niet expliciet in is opgenomen dat het gaat om een beschermd stadsgezicht, mag er niet ge- of verbouwd worden. In Leiden staat die bepaling niet in de bestaande bestemmingsplannen voor grote delen van het centrum. Pas over een jaar kunnen deze plannen geactualiseerd zijn.

Tot voor kort werd het wél toegestaan om een bouwvergunning te verlenen als voor het gebied een voorbereidingsbesluit gold. Door de uitspraak van de rechter werd daar echter een halt aan toe geroepen: een voorbereidingsbesluit is onvoldoende en zonder aangepast bestemmingsplan moeten alle vergunningen worden aangehouden. Met de nieuwe beleidsregels kan de gemeente Leiden noodzakelijke gevallen nu toch eerder helpen.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×