Provincie geeft toestemming voor afschieten ganzen

De provincie Zuid-Holland heeft een ontheffing aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland gegeven voor het verjagen en afschieten van overwinterende grauwe ganzen, kolganzen en smienten. De ontheffing geldt tot en met 1 april 2004 voor het hele grondgebied van de provincie Zuid-Holland.

Uitgezonderd zijn natuurgebieden die vallen onder de Natuurbeschermingswet en de gebieden die voor de drie vogelsoorten zijn aangewezen als speciale beschermingszone in het kader van de Europese Vogelrichtlijn. De provincie verleent de ontheffing om belangrijke schade aan akkerbouwgewassen, vollegrondsgroenten en de eerste snede van ingezaaid grasland te voorkomen.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×